Pinyin Lyrics 林亭翰, 楊影, 周書彥 – Ivy Leaves (你好, 對方辯友 Hi, My Fellow Debaters OST) 歌词

林亭翰 & 楊影 & 周書彥《Ivy Leaves》【你好, 對方辯友 Hi, My Fellow Debaters OST電視劇插曲】官方動態歌詞MV (無損高音質)

Pinyin Lyrics 林亭翰, 楊影, 周書彥 – Ivy Leaves (你好, 對方辯友 Hi, My Fellow Debaters OST) 歌词

Singer: 林亭翰, 楊影, 周書彥
Title: Ivy Leaves (你好, 對方辯友 Hi, My Fellow Debaters OST)

看那遠方 晴空下青色海洋
kàn nà yuǎn fāng qíng kōng xià qīng sè hǎi yáng
Continue reading “Pinyin Lyrics 林亭翰, 楊影, 周書彥 – Ivy Leaves (你好, 對方辯友 Hi, My Fellow Debaters OST) 歌词”