Pinyin Lyrics 大足区电视台少年儿童合唱团, Jia Wei Yu (贾薇煜) – 书法画像 (Shu Fa Hua Xiang) (抒怀版) 歌词

Pinyin Lyrics 大足区电视台少年儿童合唱团, Jia Wei Yu (贾薇煜) – 书法画像 (Shu Fa Hua Xiang) (抒怀版) 歌词

Singer: 大足区电视台少年儿童合唱团, Jia Wei Yu (贾薇煜)
Title: 书法画像 (Shu Fa Hua Xiang) (抒怀版)

李斯秦篆方圆恰好
Lisi qin zhuan fangyuan qiahao

Read more