[Pinyin Lyrics] 孟慧圓、張赫宣 – Ru Guo Wo Men Xiang Ai 如果我們相愛 If We Are Fall In Love

Pinyin Lyrics 孟慧圓、張赫宣 – Ru Guo Wo Men Xiang Ai 如果我們相愛 If We Are Fall In Love

女:
Nǚ:
你的眼 穿過荒野與小溪
Nǐ de yǎn chuānguò huāngyě yǔ xiǎo xī
逆著光 流淌我思念的心
nìzhe guāng liútǎng wǒ sīniàn de xīn

Continue reading “[Pinyin Lyrics] 孟慧圓、張赫宣 – Ru Guo Wo Men Xiang Ai 如果我們相愛 If We Are Fall In Love”