Pinyin Lyrics 小时姑娘 – 潇潇 (Xiao Xiao) 歌词

一念星河山海遥 - 小时姑娘【云烟渺渺 雨潇潇 声声诀别 入云霄】古风 中国风 抖音 中文歌曲 华语歌曲 | Chinese Song, Chinese Music

Pinyin Lyrics 小时姑娘 – 潇潇 (Xiao Xiao) 歌词

Singer: 小时姑娘
Title: 潇潇 (Xiao Xiao)

啦 啦啦啦啦啦 啦啦啦啦~
La la la la la la la la la la ~

Read more