Pinyin Lyrics Ping An (平安), 开国将军后代合唱团 – 映山红 (Ying Shan Hong) 歌词

[2016开学第一课]歌曲《映山红》 演唱:平安 | CCTV

Pinyin Lyrics Ping An (平安), 开国将军后代合唱团 – 映山红 (Ying Shan Hong) 歌词

Singer: Ping An (平安), 开国将军后代合唱团
Title: 映山红 (Ying Shan Hong)

夜半三更哟盼天明
Yeban san geng yo pan tianming
Continue reading “Pinyin Lyrics Ping An (平安), 开国将军后代合唱团 – 映山红 (Ying Shan Hong) 歌词”