Pinyin Lyrics 黃宏軒, 安東尼, 李皇逸, 蒙恩, 區天瑞, 谷藍帝 – Hong Qiang Wei Bai Mei Gui 紅薔薇白玫瑰

 
Pinyin Lyrics 黃宏軒, 安東尼, 李皇逸, 蒙恩, 區天瑞, 谷藍帝 – Hong Qiang Wei Bai Mei Gui 紅薔薇白玫瑰

黃宏軒:說不出說不出一句話 連我自己都很驚訝
Huánghóngxuān: Shuō bu chū shuō bu chū yījù huà lián wǒ zìjǐ dōu hěn jīngyà
面對最熟悉的你 曾經最熟悉的你oh 我竟如此害怕
miàn duì zuì shúxī de nǐ céngjīng zuì shúxī de nǐ oh wǒ jìng rúcǐ hàipà

Read more