Pinyin Lyrics Chang Lai (常來) – 地藏王菩薩滅定業真言 (De Cang Wang Pu Sa Mie Ding Ye Zhen Yan) 歌词

 
地藏王菩薩滅定業真言 (De Cang Wang Pu Sa Mie Ding Ye Zhen Yan) Lyrics – Chang Lai (常來)

Singer: Chang Lai (常來)
Title: 地藏王菩薩滅定業真言 (De Cang Wang Pu Sa Mie Ding Ye Zhen Yan)

唵 缽 囉 末 鄰 陀 寧 娑 婆 訶
An bo luo mo lin tuo ning suopo he

Read more