Pinyin Lyrics Huang Ci Xuan 黃慈軒, Dan Jiu Xi 單九希 – 初戀這件小事 Chu Lian Zhe Jian Xiao Shi 歌词

 
Pinyin Lyrics Huang Ci Xuan 黃慈軒, Dan Jiu Xi 單九希 – 初戀這件小事 Chu Lian Zhe Jian Xiao Shi 歌词

還是學不來 經過多少次彩排
Háishì xué bù lái jīngguò duōshǎo cì cǎipái
感情世界除了我 好像都是個天才
gǎnqíng shìjiè chúle wǒ hǎoxiàng dōu shìgè tiāncái

Read more