Pinyin Lyrics An Qi (安崎), Ge Xin Yi (葛鑫怡), Huang Xin Yuan (黄欣苑), Jin Zi Han (金子涵), Kong Xue Er (孔雪儿), Wei Chen (魏辰), Wen Zhe (文哲) – Play 歌词

Youth With You 《青春有你2》位置测评公演舞台纯享: 安崎, 葛鑫怡, 黄欣苑, 金子涵, 孔雪儿, 魏辰, 文哲 《Play》

Pinyin Lyrics An Qi (安崎), Ge Xin Yi (葛鑫怡), Huang Xin Yuan (黄欣苑), Jin Zi Han (金子涵), Kong Xue Er (孔雪儿), Wei Chen (魏辰), Wen Zhe (文哲) – Play 歌词

Singer: An Qi (安崎), Ge Xin Yi (葛鑫怡), Huang Xin Yuan (黄欣苑), Jin Zi Han (金子涵), Kong Xue Er (孔雪儿), Wei Chen (魏辰), Wen Zhe (文哲)
Title: Play

半夜一点的大吉大利
Banye yidian de daji dali

Read more