Pinyin Lyrics GloomyAngel 陳怡男 – 那樣該有多好 Na Yang Gai You Duo Hao 歌词

GloomyAngel 陳怡男 - 那樣該有多好『心情也不變衰老,將某個溫柔懷抱。』【♫ 音樂蝸歌詞版MV ♫】

Pinyin Lyrics GloomyAngel 陳怡男 – 那樣該有多好 Na Yang Gai You Duo Hao 歌词

舊霓虹在你眼中 是怎樣 又怎樣
jiù ní hóng zài nǐ yǎn zhōng shì zěn yàng yòu zěn yàng

Read more