Pinyin Lyrics Gu Jian Fen (谷建芬) – 寻胡隐君 (Xun Hu Yin Jun) 歌词

《面对面》 用经典谱写绿叶对根的情意——归侨作曲家谷建芬的音乐人生 20181007 | CCTV

Pinyin Lyrics Gu Jian Fen (谷建芬) – 寻胡隐君 (Xun Hu Yin Jun) 歌词

Singer: Gu Jian Fen (谷建芬)
Title: 寻胡隐君 (Xun Hu Yin Jun)

渡水复渡水
Du shui fu du shui

Read more