Pinyin Lyrics Guan Xiao Tong 關曉彤 – Ai Qing Jiao Hui Wo Shen Me 愛情教會我什麼 Lesson of Love

Pinyin Lyrics Guan Xiao Tong 關曉彤 – Ai Qing Jiao Hui Wo Shen Me 愛情教會我什麼 Lesson of Love

身邊的你 沒有秘密
Shēnbiān de nǐ méiyǒu mìmì
喜歡你站在我面前
xǐhuān nǐ zhàn zài wǒ miànqián
Continue reading “Pinyin Lyrics Guan Xiao Tong 關曉彤 – Ai Qing Jiao Hui Wo Shen Me 愛情教會我什麼 Lesson of Love”