[Pinyin Lyrics] Jiang Yu Yang 姜玉陽 – Ru Guo Zui Hou Bu Shi Ni 如果最後不是你

 
Pinyin Lyrics Jiang Yu Yang 姜玉陽 – Ru Guo Zui Hou Bu Shi Ni 如果最後不是你

愛得得意忘形 朋友的勸我都不聽
Ài dé déyìwàngxíng péngyǒu de quàn wǒ dū bù tīng
直到看你離去 我才瞬間恍悟清醒
zhídào kàn nǐ lí qù wǒ cái shùnjiān huǎngwù qīngxǐng

Read more