Pinyin Lyrics Ye Er Lin (叶尔林), Liu Xuan Ting (刘炫廷), Swang多雷, 马王HorseKing – 乌合之众 (Wu He Zhi Zhong) (SAME SHXT) 歌词

 
乌合之众 (Wu He Zhi Zhong) (SAME SHXT) Lyrics – Ye Er Lin (叶尔林), Liu Xuan Ting (刘炫廷), Swang多雷, 马王HorseKing

Singer: Ye Er Lin (叶尔林), Liu Xuan Ting (刘炫廷), Swang多雷, 马王HorseKing
Title: 乌合之众 (Wu He Zhi Zhong) (SAME SHXT)

Balling like Cristiano
:如C罗般盘带:

Read more

Pinyin Lyrics 马王HorseKing, Hayrul海力, Swang多雷, Liu Xuan Ting (刘炫廷), Ye Er Lin (叶尔林) – HorseKing Cypher 2023 歌词

 
HorseKing Cypher 2023 Lyrics – 马王HorseKing, Hayrul海力, Swang多雷, Liu Xuan Ting (刘炫廷), Ye Er Lin (叶尔林)

Singer: 马王HorseKing, Hayrul海力, Swang多雷, Liu Xuan Ting (刘炫廷), Ye Er Lin (叶尔林)
Title: HorseKing Cypher 2023

am baxlappiriman qunki old school beat
两年已过去 除了我马王 没人对我胃口

Read more