Lyrics 夏花-大师姐, 夏花-虎七七, 夏花-阿如姐姐, 夏花-太金之之, Mai Xiao Dou (麦小兜) – 感官先生 (Gan Guan Xian Sheng) 歌词

 
感官先生 (Gan Guan Xian Sheng) Lyrics – 夏花-大师姐, 夏花-虎七七, 夏花-阿如姐姐, 夏花-太金之之, Mai Xiao Dou (麦小兜)

Singer: 夏花-大师姐, 夏花-虎七七, 夏花-阿如姐姐, 夏花-太金之之, Mai Xiao Dou (麦小兜)
Title: 感官先生 (Gan Guan Xian Sheng)

那就忘了吧忘了吧
忘就忘了吧忘了吧

Read more