Pinyin Lyrics Megan Lai 賴雅妍 – I’m OK

 
*
虽然我们还不懂 幸福要的是什么
Suī rán wǒ men hái bù dǒng, xìng fú yào de shì shén me
或者寂寞是什么
huò zhě jì mò shì shén me
爱与不爱的选择 没有谁非谁不可
ài yǔ bù ài de xuǎn zé, méi yǒu shuí fēi shuí bù kě
彼此变成陌生的
bǐ cǐ biàn chéng mò shēng de

Read more