Pinyin Lyrics Su Yu Yang 宿羽陽 – 暗戀是一個人的事 An Lian Shi Yi Ge Ren De Shi 歌词

 
Pinyin Lyrics Su Yu Yang 宿羽陽 – 暗戀是一個人的事 An Lian Shi Yi Ge Ren De Shi 歌词

Singer: Su Yu Yang 宿羽陽
Title: 暗戀是一個人的事 An Lian Shi Yi Ge Ren De Shi

你大概是個盲人 看不到我嬉笑裡的誠懇
Nǐ dàgài shìgè mángrén kàn bù dào wǒ xīxiào lǐ de chéngkěn

Read more