Pinyin Lyrics Tiger Hu (胡彦斌), Oliver Jiang, AJ赖煜哲, Credit, Wiz_H – 开山 (Kai Shan) 歌词

 
开山 (Kai Shan) Lyrics – Tiger Hu (胡彦斌), Oliver Jiang, AJ赖煜哲, Credit, Wiz_H

Singer: Tiger Hu (胡彦斌), Oliver Jiang, AJ赖煜哲, Credit, Wiz_H
Title: 开山 (Kai Shan)

All these brand new face rappin in the same old way
那到底谁来navigate打破壁垒everyday

Read more

Pinyin Lyrics An You Qi (安又琪), Huang Zheng (黄征), Zhou Bi Chang (周笔畅), Han Geng (韩庚), A Lan (阿兰), Tiger Hu (胡彦斌), Zhang Yao (张瑶), Ma Song (马松) – 云图 (Yun Tu) 歌词

 
云图 (Yun Tu) Lyrics – An You Qi (安又琪), Huang Zheng (黄征), Zhou Bi Chang (周笔畅), Han Geng (韩庚), A Lan (阿兰), Tiger Hu (胡彦斌), Zhang Yao (张瑶), Ma Song (马松)

Singer: An You Qi (安又琪), Huang Zheng (黄征), Zhou Bi Chang (周笔畅), Han Geng (韩庚), A Lan (阿兰), Tiger Hu (胡彦斌), Zhang Yao (张瑶), Ma Song (马松)
Title: 云图 (Yun Tu)

当我小的时候
Dang wo xiao de shihou

Read more