Pinyin Lyrics Mengzi, 曹楊 (YOUNG), Dengdianguo Ddg (邓典果DDG), Ty., Sleepy Cat, Xie Di (谢帝) – 金足印象 (Jin Zu Yin Xiang) 歌词

 
金足印象 (Jin Zu Yin Xiang) Lyrics – Mengzi, 曹楊 (YOUNG), Dengdianguo Ddg (邓典果DDG), Ty., Sleepy Cat, Xie Di (谢帝)

Singer: Mengzi, 曹楊 (YOUNG), Dengdianguo Ddg (邓典果DDG), Ty., Sleepy Cat, Xie Di (谢帝)
Title: 金足印象 (Jin Zu Yin Xiang)

hook
喂 在哪儿 在金足印象

Read more