Pinyin Lyrics Yu Di (余笛), 翟李朔天, Gong Zi Qi (龚子棋) – 欢乐Song (Huan Lesong) 歌词

 
Pinyin Lyrics Yu Di (余笛), 翟李朔天, Gong Zi Qi (龚子棋) – 欢乐Song (Huan Lesong) 歌词

Singer: Yu Di (余笛), 翟李朔天, Gong Zi Qi (龚子棋)
Title: 欢乐Song (Huan Lesong)

Escucha hermano la canción de la alegría
Escucha hermano la cancion de la alegria

Read more

Pinyin Lyrics Yu Di (余笛), Hong Zhi Guang (洪之光), Gong Zi Qi (龚子棋) – 啊,朋友再见 (A, Peng You Zai Jian) 歌词

 
Pinyin Lyrics Yu Di (余笛), Hong Zhi Guang (洪之光), Gong Zi Qi (龚子棋) – 啊,朋友再见 (A, Peng You Zai Jian) 歌词

Singer: Yu Di (余笛), Hong Zhi Guang (洪之光), Gong Zi Qi (龚子棋)
Title: 啊,朋友再见 (A, Peng You Zai Jian)

Una mattina mi son svegliato
Una mattina mi son svegliato

Read more