Pinyin Lyrics Zhao Meng (赵梦), Huang Ling (黄龄), 李斯丹妮, Yuan Yong Lin (袁咏琳), Wan Qian (万茜), Jin Chen (金晨) – 别再问我什么是迪斯科 + 手扶拖拉机斯基 (Bie Zai Wen Wo Shen Me Shi Di Si Ke + Shou Fu Tuo La Ji Si Ji) 歌词

 
别再问我什么是迪斯科 + 手扶拖拉机斯基 (Bie Zai Wen Wo Shen Me Shi Di Si Ke + Shou Fu Tuo La Ji Si Ji) Lyrics – Zhao Meng (赵梦), Huang Ling (黄龄), 李斯丹妮, Yuan Yong Lin (袁咏琳), Wan Qian (万茜), Jin Chen (金晨)

Singer: Zhao Meng (赵梦), Huang Ling (黄龄), 李斯丹妮, Yuan Yong Lin (袁咏琳), Wan Qian (万茜), Jin Chen (金晨)
Title: 别再问我什么是迪斯科 + 手扶拖拉机斯基 (Bie Zai Wen Wo Shen Me Shi Di Si Ke + Shou Fu Tuo La Ji Si Ji)

打开录音机 打开唱片机
Dakai luyinji dakai changpian ji

Read more

Pinyin Lyrics Zhao Meng (赵梦), Huang Ling (黄龄), 李斯丹妮, Yuan Yong Lin (袁咏琳), Wan Qian (万茜), Jin Chen (金晨) – 别再问我什么是迪斯科 + 手扶拖拉机斯基 (Bie Zai Wen Wo Shen Me Shi Di Si Ke + Shou Fu Tuo La Ji Si Ji) 歌词

 
Pinyin Lyrics Zhao Meng (赵梦), Huang Ling (黄龄), 李斯丹妮, Yuan Yong Lin (袁咏琳), Wan Qian (万茜), Jin Chen (金晨) – 别再问我什么是迪斯科 + 手扶拖拉机斯基 (Bie Zai Wen Wo Shen Me Shi Di Si Ke + Shou Fu Tuo La Ji Si Ji) 歌词

Singer: Zhao Meng (赵梦), Huang Ling (黄龄), 李斯丹妮, Yuan Yong Lin (袁咏琳), Wan Qian (万茜), Jin Chen (金晨)
Title: 别再问我什么是迪斯科 + 手扶拖拉机斯基 (Bie Zai Wen Wo Shen Me Shi Di Si Ke + Shou Fu Tuo La Ji Si Ji)

打开录音机 打开唱片机
Dakai luyinji dakai changpian ji

Read more