Pinyin Lyrics 街道办GDC, 欧阳耀莹, Yu Jiao Er (于娇儿), Zhen Ru (贞茹), 南山老师, Tian Tian (天天) – 春娇与志明 (Chun Jiao Yu Zhi Ming) (DJ祁闻冥轩版) 歌词

 
Pinyin Lyrics 街道办GDC, 欧阳耀莹, Yu Jiao Er (于娇儿), Zhen Ru (贞茹), 南山老师, Tian Tian (天天) – 春娇与志明 (Chun Jiao Yu Zhi Ming) (DJ祁闻冥轩版) 歌词

Singer: 街道办GDC, 欧阳耀莹, Yu Jiao Er (于娇儿), Zhen Ru (贞茹), 南山老师, Tian Tian (天天)
Title: 春娇与志明 (Chun Jiao Yu Zhi Ming) (DJ祁闻冥轩版)

有个女仔令我
You ge nu zi ling wo

Read more