Pinyin Lyrics Hong Zhong 紅中 feat. Zhong Ming Xuan 鍾明軒 – 我 Wo 歌词

 
Pinyin Lyrics Hong Zhong 紅中 feat. Zhong Ming Xuan 鍾明軒 – 我 Wo 歌词

Singer: Hong Zhong 紅中 feat. Zhong Ming Xuan 鍾明軒
Title: 我 Wo

(明軒) 從小這樣長大 有父母的陪伴 這樣的誕生我從不奇怪
(Míng xuān) cóngxiǎo zhèyàng zhǎngdà yǒu fùmǔ de péibàn zhèyàng de dànshēng wǒ cóng bù qíguài

Read more