Pinyin Lyrics ANU – 一路酒歌 (Yi Lu Jiu Ge) 歌词

 
Pinyin Lyrics ANU – 一路酒歌 (Yi Lu Jiu Ge) 歌词

Singer: ANU
Title: 一路酒歌 (Yi Lu Jiu Ge)

རྒྱང་རིང་གི་གྲོགས་པོ། ཁྱོད་རང་ལྷོད་ཙམ་སྒུག
Rgyang ring gi grogs po/ khyod rang lhod tsam sgug
སེམས་མ་དོགས།
sems ma dogs/
:别忧愁 :
: Bie youchou:
ག་ལེར་ཤོག
Ga ler shog

:来感受:
: Lai ganshou:
བྲེལ་བ་ལ་ཤོར་བའི་འཚོ་བ་གནས་འདིར་ལྷོད་ཙམ་ལ་འཇོག ཨོ།
Brel ba la shor b’i’tsho ba gans’dir lhod tsam la’jog o/
:匆忙的生活让它在这 停下脚步:
: Congmang de shenghuo rang ta zai zhe ting xia jiaobu:
ཁྱོད་རང་ལ་གསོལ་བའི་ཆང་གི་འདུན་པ་དེ་བཀང་ཡོད།
Khyod rang la gsol b’i chang gi’dun pa de bkang yod/

:斟满了为你酿造的青稞美酒:
: Zhen manle wei ni niangzao de qingke meijiu:
ལྟོས་ཡ་སྤྲིན་པ་དཀར་པོ་འཁྱུག་པའི་རྗེས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ནས་འཇའ་ཚོན་གྱིས་ཁྱོད་རང་ལ་བསུས་ཡོད།
Ltos ya sprin pa dkar po’khyug pa’i rjes nam mkh’i dbyings nas’ja’ tshon gyis khyod rang la bsus yod/
:蓝色的天空下可见彩虹要为你披上最新的礼服:
: Lan se de tiankong xia kejian caihong yao wei ni pi shang zuixin de lifu:
ལྟོས་ཡ་མཚར་སྡུག་གི་ལང་ཚོ་དེ་དང་། མ་འོངས་ལ་རེ་བའི་མིག་ཟུང་རེ་རེས་ཁྱོད་རང་ལ་སྒུག་ཡོད།
Ltos ya mtshar sdug gi lang tsho de dang/ ma’ongs la re b’i mig zung re res khyod rang la sgug yod/

:逃离城市的明暗灯火我们都一起回到最初在草原的篝火:
: Taoli chengshi de ming’an denghuo women dou yiqi hui dao zuichu zai caoyuan de gouhuo:
ད་མཉམ་དུ་ཆང་ལ་དང་པོ་ནས་གཉིས་པ་ནས་གསུམ་པ་ཞེས་ད་རུང་ཡང་ཡང་དུ་ཁ་སང་གི་ལོ་ཟླར་ཞེས་གསོལ།
Da mnyam du chang la dang po nas gnyis pa nas gsum pa zhes da rung yang yang du kha sang gi lo zlar zhes gsol/
:让我们举起第一杯第二杯第三杯美酒尽情在每一个快乐午后:
: Rang women ju qi di yi bei di er bei di san bei meijiu jinqing zai mei yige kuaile wuhou:
བློ་དོགས་པ་གདའ་ཚད་ཕ་རོལ་ལ་དབྱུག་ནས་མདུན་ལ་ཤོག ཨོ།
Blo dogs pa gda’ tshad pha rol la dbyug nas mdun la shog o/

:把一切烦恼抛脑后寻找快乐源头:
: Ba yiqie fannao pao nao hou xunzhao kuaile yuantou:
གཅིག་འཐུང། གཉིས་འཐུང་། གསུམ་འཐུང་ཡང་འཐུང་།
Gcig’thung/ gnyis’thung/ gsum’thung yang’thung/
:举起酒杯 不醉不归:
: Ju qi jiubei bu zui bu gui:
འཚོ་བ་ཡིས་གཏང་བའི་ཚོར་བའི་བྲོ་བ་དེ་འཐུང་།
‘Tsho ba yis gtang b’i tshor b’i bro ba de’thung/

:用心来跟随回味悠游月岁 :
: Yongxin lai gensui huiwei youyou yue sui:
བསླར་ཡང་དུ། གཅིག་འཐུང་། གཉིས་འཐུང་། གསུམ་འཐུང་ཡང་འཐུང་།
Bslar yang du/ gcig’thung/ gnyis’thung/ gsum’thung yang’thung/
别在意谁是谁非 事与愿违
bie zaiyi shei shi shei fei shiyuyuanwei
དགའ་སྡུག་གི མིག་ཆུའི། རྔུལ་ཆུའི། འཚོ་བ་དེ་འཐུང་།
dga’ sdug gi mig chu’i/ rngul chu’i/ ‘tsho ba de’thung/

:忘掉了黑夜 举杯 拥入沉醉:
: Wangdiaole heiye ju bei yong ru chenzui:
མཛེས་སྡུག་ལ་མཚོན་པའི་བསྐལ་བཟང་མེ་ཏོག
Mdzes sdug la mtshon pa’i bskal bzang me tog
:一路寻觅着格桑梅朵:
: Yilu xunmizhe ge sang mei duo:
རིག་ཤེས་ན་སེམས་ཀྱི་ནང་ལ་བཞད་ཆོག
Rig shes na sems kyi nang la bzhad chog

:从藏北高原直到墨脱:
: Cong cang bei gaoyuan zhidao mo tuo:
ངོ་མཚར་ལ་བཤམ་པའི་གནམ་གྱི་མཚོ་མོ།
Ngo mtshar la bsham pa’i gnam gyi mtsho mo/
:神秘的湖泊是纳木错:
: Shenmi de hubo shi namucuo:
ལྟ་ཤེས་ན་དབྱིངས་ཀྱི་ནང་ལ་ཤར་ཡོད།
Lta shes na dbyings kyi nang la shar yod/

:愿望寄托在卡瓦嘎布:
: Yuanwang jituo zai ka wa ga bu:
འོད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་བསྐྱོད་པ་དེའི་སྣང་བ་ལ་བཞོན་ནས།
‘Od kyi phyogs la bskyod pa de’i snang ba la bzhon nas/
:乘着微醺的感受随之前行:
: Chengzhe wei xun de ganshou sui zhiqian xing:
ཚར་རྒྱུ་མེད་པའི་རྩོད་གླེང་དེའི་ར་བ་ནས་བྲོས་ཏེ།
Tshar rgyu med pa’i rtsod gleng de’i ra ba nas bros te/

:从这争宠的世界溜之大吉:
: Cong zhe zhengchong de shijie liuzhidaji:
དགའ་བ། སྐྱོ་བ། འཚོ་བ། རེ་བ་དག ཁྱེར་ནས།
Dga’ ba/ skyo ba/ ‘tsho ba/ re ba dag khyer nas/
:爱与恨与生活与希望都带齐:
: Ai yu hen yu shenghuo yu xiwang du dai qi:
མཚར་སྡུག་ལས་དབང་འཚོལ་བ་ཡི་ལམ་ཁ་ལ་ཕེབས་རན།
Mtshar sdug las dbang’tshol ba yi lam kha la phebs ran/

:向着光辉的历程继续走起:
: Xiangzhe guanghui de licheng jixu zou qi:
ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་མགུར་སྙན་དབྱངས་ལ་འགྲོས་ནས།
Tshangs dbyangs rgya mtsho’i gsung mgur snyan dbyangs la’gros nas/
:跟随仓央嘉措浪漫的故事:
: Gensui cang yang jia cuo langman de gushi:
ཡིད་ལ་ཚུད་པ་ཡི་ངོ་གདོང་དེ་ཡང་ཤར་སོང་།
Yid la tshud pa yi ngo gdong de yang shar song/

:熟悉的面容依然带着羞涩:
: Shuxi de mianrong yiran daizhe xiuse:
ཤར་ཕྱོགས་རི་བོའི་རྩེ་ནས།
Shar phyogs ri bo’i rtse nas/
:在那东山顶上:
: Zai na dongshan ding shang:
དཀར་གསལ་ཟླ་བ་ཤར་སོང་།
Dkar gsal zla ba shar song/

:升起洁白的月亮:
: Sheng qi jiebai de yueliang:
མ་སྐྱེས་ཨ་མའི་ཞལ་རས།
Ma skyes a m’i zhal ras/
:玛吉阿米的面容:
: Ma ji a mi de mianrong:
ཡིད་ལ་འཁོར་འཁོར་བྱས་བྱུང་།
Yid la’khor’khor byas byung/

:浮现在我的眼前:
: f#xian zai wo de yanqian:
སྙན་པའི་གླུ་སྒྲ་ལ་ཉན་དང་།
Snyan pa’i glu sgra la nyan dang/
:听听优美的旋律:
: Ting ting youmei de xuanlu:
སེམས་ཀྱི་གཏམ་དེ་དབྱངས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད།
Sems kyi gtam de dbyangs kyi nang la yod/

:仿佛还能无忧无虑:
: Fangfu hai neng wu you wu lu:
ང་དང་མཉམ་དུ་ལ་ཤོག་ཡ།
Nga dang mnyam du la shog ya/
:跟着我们一起来:
: Genzhe women yiqilai:
མཉམ་དུ་སྣང་བའི་འཆར་ཡན་གླིང་གར་འགྲོ།
Mnyam du snang b’i’char yan gling gar’gro/

:跟着我们一起过林卡:
: Genzhe women yiqiguo lin ka:
རི་ཀླུང་མང་པོ་བརྒལ་ནས་རྨི་ལམ་གསར་པའི་སྟེགས་བུར་སླེབས་པས།
Ri klung mang po brgal nas rmi lam gsar pa’i stegs bur slebs pas/
:飞跃群山峻岭来到神秘的新世界:
: Feiyue qun shan jun ling lai dao shenmi de xin shijie:
སྐར་ཚོགས་འགྲོས་ནས་ངོམ་པའི་བདག་གི་ལྟད་མོའི་ཕྱོགས་ལ་ལྟོས་ཡ།
Skar tshogs’gros nas ngom pa’i bdag gi ltad mo’i phyogs la ltos ya/

:接下来就看我们伴着星空的表演:
: Jie xialai jiu kan women banzhe xingkong de biaoyan:
གདོང་དམར་ཅན་གྱི་མི་རིགས་འདིའི་ལྷད་མེད་འཛུམ་མདངས་དེ་ཡིས།
Gdong dmar can gyi mi rigs’di’i lhad med’dzum mdangs de yis/
:游牧民族的淳朴都永远不会凋谢:
: Youmu minzu de chunpu dou yongyuan bu hui diaoxie:
སུན་པའི་ཡིད་སེམས་ནང་ལ་དགའ་བའི་དྲོད་སྣང་ཞིག་སྟེར་རེད།
Sun pa’i yid sems nang la dga’ b’i drod snang zhig ster red/

:拉着我们的手一起舞蹈在篝火边:
: Lazhe women de shou yi qi wudao zai gouhuo bian:
རྒྱང་རིང་གི་གྲོགས་པོ་ལྷོད་ཙམ་སྒུག།
Rgyang ring gi grogs po lhod tsam sgug/
:远方的朋友 再停留:
: Yuanfang de pengyou zai tingliu:
ཆང་ལ་དང་པོ་གཉིས་པ་གསུམ་ལ་གསོལ།
Chang la dang po gnyis pa gsum la gsol/

:最后敬你三碗青稞酒:
: Zuihou jing ni san wan qingke jiu:
ད་ཡང་བཤད་སྐད་ཆར་མ་གཏོང་།
Da yang bshad skad char ma gtong/
:生活不必无休重复:
: Shenghuo bubi wu xiu chongfu:
བཀྲ་ལ་ཤིས་པའི་ཆང་དེ་ཡང་ལ་གསོལ་ལོ།
Bkra la shis pa’i chang de yang la gsol lo/

:举起酒杯 向世界问候:
: Ju qi jiubei xiang shijie wenhou:
གཅིག་འཐུང། གཉིས་འཐུང་། གསུམ་འཐུང་ཡང་འཐུང་།
Gcig’thung/ gnyis’thung/ gsum’thung yang’thung/
:举起酒杯 不醉不归:
: Ju qi jiubei bu zui bu gui:
འཚོ་བ་ཡིས་གཏང་བའི་ཚོར་བའི་བྲོ་བ་དེ་འཐུང་།
‘Tsho ba yis gtang b’i tshor b’i bro ba de’thung/

:用心来跟随回味悠游月岁 :
: Yongxin lai gensui huiwei youyou yue sui:
སླར་ཡང་དུ གཅིག་འཐུང་། གཉིས་འཐུང་། གསུམ་འཐུང་ཡང་འཐུང་།
Slar yang du gcig’thung/ gnyis’thung/ gsum’thung yang’thung/
别在意谁是谁非 事与愿违
bie zaiyi shei shi shei fei shiyuyuanwei
དགའ་སྡུག་གི་ མིག་ཆུའི། རྔུལ་ཆུའི། འཚོ་བ་དེ་འཐུང་།
dga’ sdug gi mig chu’i/ rngul chu’i/ ‘tsho ba de’thung/

:忘掉了黑夜 举杯 拥入沉醉:
: Wangdiaole heiye ju bei yong ru chenzui:
སྙན་པའི་གླུ་སྒྲ་ལ་ཉན་དང་།
Snyan pa’i glu sgra la nyan dang/
:品尝生活的美酒:
: Pinchang shenghuo di meijiu:
རྒྱང་རིང་གི་གྲོགས་པོ་ཁྱོད་རང་ལྷོད་ཙམ་སྒུག།
Rgyang ring gi grogs po khyod rang lhod tsam sgug/

:远方的朋友你再次停留:
: Yuanfang de pengyou ni zaici tingliu:
ང་དང་མཉམ་དུ་ལ་ཤོག་ཡ།
Nga dang mnyam du la shog ya/
:请跟着我们走:
: Qing genzhe women zou:
མཐའ་མར་ཡང་དུ་གཅིག་དང་གཉིས་དང་གསུམ་གྱིས་ཆང་གིས་སྨོན་ལམ་ཞུ་ལོ།
Mtha’ mar yang du gcig dang gnyis dang gsum gyis chang gis smon lam zhu lo/

:最后敬你一碗两碗三碗美酒情意长久:
: Zuihou jing ni yi wan liang wan san wan meijiu qingyi changjiu:
སྙན་པའི་གླུ་སྒྲ་ལ་ཉན་དང་།
Snyan pa’i glu sgra la nyan dang/
:品尝生活的美酒:
: Pinchang shenghuo di meijiu:
ང་དང་མཉམ་དུ་ལ་ཤོག་ཡ།
Nga dang mnyam du la shog ya/

:请跟着我们走:
: Qing genzhe women zou:
མཉམ་དུ་ཤོག ཨོ།
Mnyam du shog o/
Find more lyrics at jspinyin.net

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
Check Out This Popular Songs:
Pinyin Lyrics
Xu Jun Cong (许君聪) - 中国飞侠 (Zhong Guo Fei Xia)

Pinyin Lyrics
优秀少年好好 - 神奇宝宝 (Shen Qi Bao Bao)

一路酒歌 (Yi Lu Jiu Ge) – English Translation

རྒྱང་རིང་གི་གྲོགས་པོ། ཁྱོང་རང་ལ྽ྴཋསསསསས཰
སེམས་མ་དོགས།
:Don’t worry:
ག་ལེར་ཤོག

: Come and feel:
བྲེལ་བ་ ལ་ ཤོར་ བའི་ འཚོ་བ་ གནས་ འདིར་ ལྷོད་ ཙམ་ ལ་ འཇོག ཨོ ་.
: The hurry of life makes it stop here:

: Full of highland barley wine made for you:
ལྟོས་ ཡ་ སྤྲིན་པ་ དཀར་པོ་ འཁྱུག་ པའི་ རྗེས་ ནམ་མཁའི་ དབྱིངས་ ནས་ འཇའ་ ཚོན་ གྱིས་ ཁྱོད་ རང་ ལ་ བསུས་ ཡོད ་.
: Rainbows can be seen under the blue sky, I want to put on the latest dress for you:
ལྟོས་ ཡ་ མཚར་ སྡུག་ གི་ ལང་ ཚོ་ དེ་ དང་ ་. མ་ འོངས་ ལ་ རེ་ བའི་ མིག་ ཟུང་ རེ་ རེས་ ཁྱོད་ རང་ ལ་ སྒུག་ ཡོད ་.

: Escape from the light and dark lights of the city. We all return to the original campfire in the grassland together:
ད་ མཉམ་དུ་ ཆང་ ལ་ དང་པོ་ ནས་ གཉིས་ པ་ ནས་ གསུམ་པ་ ཞེས་ ད་ རུང་ ཡང་ཡང་ དུ་ ཁ་སང་ གི་ ལོ་ ཟླར་ ཞེས་ གསོལ།
: Let’s lift up the first glass, the second glass and the third glass of wine, and enjoy every happy afternoon:
བློ་དོགས་པ་གདའ་ཚད་ཕ་ོ་དོགས་པ་གདའ་ཚད་ཕ་རོལ་ལ་དབྱུདནསོསསོསོགསསོགོགོསསསསོགོསསསོསསསསོསསས

: Throw away all worries and find the source of happiness:
གཅིག་འཐུང། གཉིས་འཐུང་། གསུམ་འཐུང༽་༽༽་་༽༐ཋངངཋ
: Raise the glass, not get drunk or return:

: Follow the aftertaste with your heart
བསླར་ ཡང་ དུ ་. གཅིག་ འཐུང་ ་. གཉིས་ འཐུང་ ་. གསུམ་ འཐུང་ ཡང་ འཐུང་ ་.
Don’t care who is right and who is wrong

: Forget about the night, raise a glass, hug into intoxication:
མཛེས་སྡུག་ལ་མཚོན་པའི་ས་སྡུག་ལ་མཚོན་པའི་བསྐལ་བཟང་ོཏཋཏཋག
: Looking for Gesang Meiduo all the way:
རིག་ཤེས་ན་སེམས་ཀྱི་ནང་ལ་བཞད་ཆོག

:From the Northern Tibet Plateau to Medog:
ངོ་མཚར་ལ་བཤམ་པའི་གནམ་གྱི་མཚོ་མོ།
: The mysterious lake is Nam Co:
ལྟ་ཤེས་ན་དབྱིངས་ཀྱི་ནང་ལ་ཤར་ཡོད།

:Wish is pinned in Kawagabu:
འོད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་བསྐྱོ་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་བསྐྱོད་པ་དཀའི་སྒྷ༦སསསསསསསསསསསསསཋསྒྷཋས༓ཋསསསསསསཋསྒྷས
: Riding on the slightly drunken feelings to follow along:

:Sleeping from this world of favor:

: Love and hate are brought together with life and hope:
མཚར་སྡུག་ལས་དབང་འཚོལ་བ་ཡི་་ལམ་ཁ་ལལལལསསོལལསས

: Continue to walk towards the glorious journey:
ཚངས་ དབྱངས་ རྒྱ་ མཚོའ ི་ གསུང་ མགུར་ སྙན་ དབྱངས་ ལ་ འགྲོས་ ནས ་.
:Follow the romantic story of Cangyang Gyatso:
ཡིད་ལ་ཚུད་པ་ཡི་ངོ་གདོང་དེ་ཡང་ཤར་་ཤར་་ཤ

: The familiar face is still shy:
ཤར་ཕྱོགས་རི་བོའི་རྩེ་ནས།
:On the top of Nadong Mountain:
དཀར་གསལ་ཟླ་བ་ཤར་སོང་།

: A white moon rises:
མ་སྐྱེས་ཨ་མའི་ཞལ་རས།
: Maggie Ami’s face:
ཡིད་ལ་འཁོར་འཁོར་བྱས་བྱུང་།

: Come to my eyes:
སྙན་པའི་གླུ་སྒྲ་ལ་ཉན་དང་།
:Listen to the beautiful melody:
སེམས་ཀྱི་གཏམ་དེ་དབྱངས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡ་།

: It seems to be carefree:
ང་དང་མཉམ་དུ་ལ་ཤོག་ཡ།
:Follow us:
མཉམ་དུ་སྣང་བའི་འཆར་ཡན་གླིང་གར་ྲགག་ྲག

:Follow us through Linka:
རི་ ཀླུང་ མང་པོ་ བརྒལ་ ནས་ རྨི་ལམ་ གསར་ པའི་ སྟེགས་ བུར་ སླེབས་ པས ་.
: Fly over the mountains to a mysterious new world:
སྐར་ ཚོགས་ འགྲོས་ ནས་ ངོམ་ པའི་ བདག་ གི་ ལྟད་ མོའ ི་ ཕྱོགས་ལ་ ལྟོས་ ཡ ་.

: Next, watch our performance with the stars:
གདོང་ དམར་ ཅན་ གྱི་ མི་རིགས་ འདིའི་ ལྷད་ མེད་ འཛུམ་ མདངས་ དེ་ ཡིས ་.
: The simplicity of the nomads will never fade:
སུན་ པའི་ ཡིད་ སེམས་ ནང་ ལ་ དགའ་ བའི་ དྲོད་ སྣང་ ཞིག་ སྟེར་ རེད ་.

: Take our hands and dance together by the bonfire:
རྒྱང་རིང་གི་གྲོགས་པོ་ལྷོད་ཙམ་སྒུ
:A friend from afar Stay again:
ཆང་ལ་དང་པོ་གཉིས་པ་གསུམ་ལ་གསོལ།

:Finally, three bowls of barley wine:
ད་ཡང་བཤད་སྐད་ཆར་མ་གཏོང་།
: Life does not have to repeat endlessly:
བཀྲ་ལ་ཤིས་པའི་ཆང་དེ་ཡང་ལ་གསོལ་ལལོ

: Raise the glass and greet the world:

: Raise the glass, not get drunk or return:
འཚོ་བ་ཡིས་གཏང་བའི་ཚོར་བའི་བའོ་བའོཋབ༐ཋབ༐ཋབ༐

: Follow the aftertaste with your heart
སླར་ ཡང་ དུ གཅིག་ འཐུང་ ་. གཉིས་ འཐུང་ ་. གསུམ་ འཐུང་ ཡང་ འཐུང་ ་.
Don’t care who is right and who is wrong

: Forget about the night, raise a glass, hug into intoxication:
སྙན་པའི་གླུ་སྒྲ་ལ་ཉན་དང་།
: Taste the wine of life:

: Friends from afar, you stay again:
ང་དང་མཉམ་དུ་ལ་ཤོག་ཡ།
:Please follow us:
མཐའ་ མར་ ཡང་ དུ་ གཅིག་ དང་ གཉིས་ དང་ གསུམ་ གྱིས་ ཆང་ གིས་ སྨོན་ ལམ་ ཞུ་ ལོ ་.

:Finally, to you, one bowl, two bowls and three bowls of good wine.
སྙན་པའི་གླུ་སྒྲ་ལ་ཉན་དང་།
: Taste the wine of life:
ང་དང་མཉམ་དུ་ལ་ཤོག་ཡ།

:Please follow us:
མཉམ་དུ་ཤོག ཨོ།
Find more lyrics at jspinyin.net

Pinyin Lyrics ANU – 一路酒歌 (Yi Lu Jiu Ge) 歌词

Kindly like and share our content. And please follow our blogs for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music 🙂

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

https://www.youtube.com/watch?v=S2HQ2bpPF10