Pinyin Lyrics SEVEN TANG, ANU – 只为找到你 (Zhi Wei Zhao Dao Ni) (藏语版) 歌词

 
Pinyin Lyrics SEVEN TANG, ANU – 只为找到你 (Zhi Wei Zhao Dao Ni) (藏语版) 歌词

Singer: SEVEN TANG, ANU
Title: 只为找到你 (Zhi Wei Zhao Dao Ni) (藏语版)

ནམ་མཁའ་ལ་བཞད་པའི་སྐར་ཚོམས་དེ་ཁྱོད་ལ་འབུལ་ན།为你献上盛耀的星空
Nam mkha’ la bzhad pa’i skar tshoms de khyod la’bul na/wei ni xianshang sheng yao de xingkong
ང་ལ་བརྩེ་དུང་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་གནང་ཐུབས་སམ་སེམས་ཀྱི་ཟླ་བའི་ལྷ་མོ་ཨོ་ཟླ་བའི་ལྷ་མོ་ལགས།可否能与你相约天涯共婵娟
nga la brtse dung de khyod kyis gnang thubs sam sems kyi zla b’i lha mo o zla b’i lha mo lags/kefou neng yu ni xiangyue tianya gong chanjuan
ཁྱོད་རང་ལ་བཅངས་པའི་བརྩེ་བ་དེ་བརྗེད་ཐབས་མེད་པ་ཡི་་་རྨི་ལམ་དང་ལས་རེད།为你种下梦和不变的境遇是命中注定
khyod rang la bcangs pa’i brtse ba de brjed thabs med pa yi rmi lam dang las red/wei ni zhong xia meng he bu bian de jingyu shi mingzhong zhuding
ཁྱོད་རང་ལ་འཕྲད་པའི་སྐལ་བ་ཞིག་དེ་ཡོད་ན་་་天荒地老只为找到你
khyod rang la’phrad pa’i skal ba zhig de yod na tianhuangdilao zhi wei zhaodao ni

Oh love
Oh love
我呼唤你的名字
wo huhuan ni de mingzi
Oh love
Oh love
我呼唤你的名字
wo huhuan ni de mingzi

བསྐལ་བ་སྟོང་ལ་སོང་ཡང་།无论沧海桑田
bskal ba stong la song yang/wulun canghaisangtian
དུས་ཀྱི་མཐའ་ལ་སླེབས་ཀྱང་།就算末日尽头
dus kyi mtha’ la slebs kyang/jiusuan mori jintou
རི་དང་ཆུ་བོ་རྒལ་ནས།跨过山和大海
ri dang chu bo rgal nas/kuaguo shan he dahai
ཁྱོད་འཚོལ་ལ་ཡོང་།只为找到你
khyod’tshol la yong/zhi wei zhaodao ni

Oh love
Oh love
命中注定
mingzhong zhuding
只为找到你
zhi wei zhaodao ni
འོ་རྒྱང་རིང་ལ་སོང་ཡང་།行万里之后
‘o rgyang ring la song yang/xing wanli zhihou

འོ་ཡུན་རིང་ལ་འཚོལ་ཡང་།寻千年之后
‘o yun ring la’tshol yang/xun qiannian zhihou
འོ་བརྗེད་ཐབས་མེད་པ་ནི་ཁྱོད་ལས་མི་འདུག་ཡ་འོ་ཁྱོད་ལས་མི་འདུག་ཡ།只记得只为找到你 只为找到你
‘o brjed thabs med pa ni khyod las mi’dug ya’o khyod las mi’dug ya/zhi jide zhi wei zhaodao ni zhi wei zhaodao ni
ཁྱོད་རང་ལ་ཤོར་བའི་སེམས་པ་དེ་བཀག་རྒྱུ་མེད་པ་ཡི་་རྟ་ཕོ་དང་མདའ་རེད།藏不住的爱就像野马或离弦之箭
khyod rang la shor b’i sems pa de bkag rgyu med pa yi rta pho dang mda’ red/cang bu zhu de ai jiu xiang yema huo li xian zhi jian
ཁྱོད་རང་དང་མཉམ་པའི་ལས་དབང་ཞིག་དེ་ཡོད་ན་་་若命中注定与你相遇
khyod rang dang mnyam pa’i las dbang zhig de yod na ruo mingzhong zhuding yu ni xiangyu

Oh love
Oh love
我呼喊你的名字
wo huhan ni de mingzi
Oh love
Oh love
我呼喊你的名字
wo huhan ni de mingzi

བསྐལ་བ་སྟོང་ལ་སོང་ཡང་།无论沧海桑田
bskal ba stong la song yang/wulun canghaisangtian
དུས་ཀྱི་མཐའ་ལ་སླེབས་ཀྱང་།就算末日尽头
dus kyi mtha’ la slebs kyang/jiusuan mori jintou
རི་དང་ཆུ་བོ་རྒལ་ནས།跨过山和大海
ri dang chu bo rgal nas/kuaguo shan he dahai
ཁྱོད་འཚོལ་ལ་ཡོང་།只为找到你
khyod’tshol la yong/zhi wei zhaodao ni

Oh love
Oh love
命中注定
mingzhong zhuding
只为找到你
zhi wei zhaodao ni
ལས་ཀྱིས་བསྐོས་པས།命中注定
las kyis bskos pas/mingzhong zhuding

ངས་འཁོར་བ་གྲངས་མེད་བརྒྱུད་ནས།跨过无数轮回
ngas’khor ba grangs med brgyud nas/kuaguo wushu lunhui
ཁྱོད་རང་འཚོལ་ལ་ཡོང་།只为找到你
khyod rang’tshol la yong/zhi wei zhaodao ni
བསྐལ་བ་སྟོང་ལ་སོང་ཡང་།无论沧海桑田
bskal ba stong la song yang/wulun canghaisangtian
དུས་ཀྱི་མཐའ་ལ་སླེབས་ཀྱང་།就算末日尽头
dus kyi mtha’ la slebs kyang/jiusuan mori jintou

རི་དང་ཆུ་བོ་རྒལ་ནས།跨过山和大海
ri dang chu bo rgal nas/kuaguo shan he dahai
ཁྱོད་འཚོལ་ལ་ཡོང་།只为找到你
khyod’tshol la yong/zhi wei zhaodao ni
Oh love
Oh love
命中注定
mingzhong zhuding

只为找到你
zhi wei zhaodao ni
ཁྱོད་རང་འཚོལ་ལ་ཡོང་།只为找到你
khyod rang’tshol la yong/zhi wei zhaodao ni
Find more lyrics at jspinyin.net

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
Check Out This Popular Songs:
Pinyin Lyrics
Liu Han Cheng (刘汉成) - 寂寞才说爱 (Ji Mo Cai Shuo Ai) (DJ版)(翻自 刘可)

Pinyin Lyrics
阮言Ruany - 难生恨 (Nan Sheng Hen)

只为找到你 (Zhi Wei Zhao Dao Ni) (藏语版) – English Translation

ནམ་མཁའ་ལ་བཞད་པའི་སྐར་ཚོམས་ཁདད་ཁ྽ོ༓ོོོོོོོོོོོོན
ང་ལ་ བརྩེ་ དུང་ དེ་ ཁྱོད་ ཀྱིས་ གནང་ ཐུབས་ སམ་ སེམས་ཀྱི་ ཟླ་ བའི་ ལྷ་མོ་ ཨོ་ ཟླ་ བའི་ ལྷ་མོ་ ལགས ་. whether you can meet the End of the World Gong Chanjuan
Circumstances ཁྱོད་ རང་ ལ་ བཅངས་ པའི་ བརྩེ་བ་ དེ་ བརྗེད་ ཐབས་ མེད་པ་ ཡི་ ་ ་ རྨི་ལམ་ དང་ ལས་ རེད ་. planted the dream and the same as you are hit Doomed
ཁྱོད་ རང་ ལ་ འཕྲད་ པའི་ སྐལ་བ་ ཞིག་ དེ་ ཡོད་ ན་ ་ ་ forever just to find you

Oh love
I call your name
Oh love
I call your name

བསྐལ་བ་སྟོང་ལ་སོང་ཡང་། regardless of the vicissitudes of life
དུས་ཀྱི་མཐའ་ལ་སླེབས་ཀྱང་། is the end of the end
རི་དང་ཆུ་བོ་རྒལ་ནས། across the mountains and the sea
ཁྱོད་འཚོལ་ལ་ཡོང་། just to find you

Oh love
Destined
Just to find you
འོ་རྒྱང་རིང་ལ་སོང་ཡང་། after traveling thousands of miles

འོ་ཡུན་རིང་ལ་འཚོལ་ཡང་། After a thousand years
འོ་ བརྗེད་ ཐབས་ མེད་པ་ ནི་ ཁྱོད་ ལས་ མི་ འདུག་ ཡ་ འོ་ ཁྱོད་ ལས་ མི་ འདུག་ ཡ ་. just remember just to find you, find you just
ཁྱོད་ རང་ ལ་ ཤོར་ བའི་ སེམས་པ་ དེ་ བཀག་ རྒྱུ་ མེད་པ་ ཡི་ ་ རྟ་ ཕོ་ དང་ མདའ་ རེད ་. can not hide love is like a Mustang or an arrow
ཁྱོད་རང་དང་མཉམ་པའི་ལསད་རང་དང་མཉམ་པའི་ལསད་རང་ོཞིག་ོཞིག་ོཞིག་ོཞིག་ོཞིག་ོཞིག་ོནཡཡ

Oh love
I call your name
Oh love
I call your name

བསྐལ་བ་སྟོང་ལ་སོང་ཡང་། regardless of the vicissitudes of life
དུས་ཀྱི་མཐའ་ལ་སླེབས་ཀྱང་། is the end of the end
རི་དང་ཆུ་བོ་རྒལ་ནས། across the mountains and the sea
ཁྱོད་འཚོལ་ལ་ཡོང་། just to find you

Oh love
Destined
Just to find you
ལས་ཀྱིས་བསྐོས་པས། is destined

ངས་འཁོར་བ་གྲངས་མེད་བརྒྱུད་ནས། across countless cycles
ཁྱོད་རང་འཚོལ་ལ་ཡོང་། just to find you
བསྐལ་བ་སྟོང་ལ་སོང་ཡང་། regardless of the vicissitudes of life
དུས་ཀྱི་མཐའ་ལ་སླེབས་ཀྱང་། is the end of the end

རི་དང་ཆུ་བོ་རྒལ་ནས། across the mountains and the sea
ཁྱོད་འཚོལ་ལ་ཡོང་། just to find you
Oh love
Destined

Just to find you
ཁྱོད་རང་འཚོལ་ལ་ཡོང་། just to find you
Find more lyrics at jspinyin.net

Pinyin Lyrics SEVEN TANG, ANU – 只为找到你 (Zhi Wei Zhao Dao Ni) (藏语版) 歌词

Kindly like and share our content. And please follow our blogs for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music 🙂

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases