Pinyin Lyrics ANU, KUROMI – HIGHLAND MELODY 歌词

 
HIGHLAND MELODY Lyrics – ANU, KUROMI

Singer: ANU, KUROMI
Title: HIGHLAND MELODY

གླུ་གང་ལྟར་ལེན་ལོ།
Glu gang ltar len lo/
该怎么唱
gai zenme chang
གླུ་འདི་ལྟར་ལེན།
glu’di ltar len/
跟我学
gen wo xue

གླུ་འདིར་ཉན་ནོ། Ye
glu’dir nyan no/ Ye
让你听听
rang ni ting ting
མཐོ་སྒང་གི།melody
mtho sgang gi/melody
高原旋律
gaoyuan xuanlu

to feel the big party
དགའ་བའི་དུས། འཆར་བའི་དུས། མཐོ་སྒང་གི།melody
dga’ b’i dus/ ‘char b’i dus/ mtho sgang gi/melody
派对时间到来,打开你的律动。
paidui shijian daolai, dakai ni de ludong.
ཨ་ལ་ལ་མོ་ལེན། གླུ་ཐ་ལ་ལ་མོ་ལེན།
A la la mo len/ glu tha la la mo len/

阿拉拉姆咧 跟我一起来
alala mu lie gen wo yiqilai
ཨ་ལ་ལ་མོ་ལེན། ཐ་ལ་ལ་མོ་ལེན། Ye
a la la mo len/ tha la la mo len/ Ye
阿拉拉姆咧 跟我一起来
alala mu lie gen wo yiqilai
Say yes Say yes Say yes

ལག་པ་དེ་ཡར་ལ་ཆོག་ཡ།
lag pa de yar la chog ya/
举起手
ju qi shou
ང་དང་མཉམ་དུ་ ཤོག་ཡ།
nga dang mnyam du shog ya/
一起挥动
yiqi huidong

ལག་པ་དེ་ཡར་ལ་ཆོག་ཡ།
lag pa de yar la chog ya/
举起手
ju qi shou
One more time. One more time
༡ ༢ ༣ ༤
1 2 3 4

1234
དུས་དེ་རིང་རེད་ཡ།
dus de ring red ya/
该我们出场
gai women chuchang
བདག་མཉམ་དུ་ཤོག་ཡ།
bdag mnyam du shog ya/

带你炫耀
dai ni xuanyao
དེ་ཕར་ལ་གཡུག་ཡ། འེ།
de phar la gyug ya/ ‘e/
放开束缚
fang kai shufu
ད་གླུ་གང་ལྟར་ལེན་ལོ།
da glu gang ltar len lo/

一起挥动
yiqi huidong
གླུ་འདི་ལྟར་ལེན་ནོ།
glu’di ltar len no/
教你学
jiao ni xue
Say yes Say yes Say yes

ཨ་ལ་ལ་མོ་ལེན། གླུ་ཐ་ལ་ལ་མོ་ལེན།
a la la mo len/ glu tha la la mo len/
阿拉拉姆咧 跟我一起来
alala mu lie gen wo yi qilai
One more time. One more time
ཨ་ལ་ལ་མོ་ལེན། ཐ་ལ་ལ་མོ་ལེན།
a la la mo len/ tha la la mo len/

阿拉拉姆咧 跟我一起来
alala mu lie gen wo yi qilai
དགའ་བའི་དུས། འཆར་བའི་དུས། མཐོ་སྒང་གི།melody
dga’ b’i dus/ ‘char b’i dus/ mtho sgang gi/melody
派对时间到来,打开你的律动。
paidui shijian daolai, dakai ni de ludong.
ཨ་ལ་ལ་མོ་ལེན། གླུ་ཐ་ལ་ལ་མོ་ལེན།
A la la mo len/ glu tha la la mo len/

阿拉拉姆咧 跟我一起来
alala mu lie gen wo yi qilai
One more time. One more time
ཨ་ལ་ལ་མོ་ལེན། གླུ་ཐ་ལ་ལ་མོ་ལེན།
a la la mo len/ glu tha la la mo len/
阿拉拉姆咧 跟我一起来
alala mu lie gen wo yi qilai

One more time. One more time
ཨ་ལ་ལ་མོ་ལེན། ཐ་ལ་ལ་མོ་ལེན། Ye
a la la mo len/ tha la la mo len/ Ye
阿拉拉姆咧 跟我一起来
alala mu lie gen wo yi qilai
དགའ་བའི་དུས། འཆར་བའི་དུས། མཐོ་སྒང་གི།melody
dga’ b’i dus/ ‘char b’i dus/ mtho sgang gi/melody

派对时间到来,打开你的律动。
paidui shijian daolai, dakai ni de ludong.
ཨ་ལ་ལ་མོ་ལེན། གླུ་ཐ་ལ་ལ་མོ་ལེན།
A la la mo len/ glu tha la la mo len/
阿拉拉姆咧 跟我一起来
alala mu lie gen wo yi qilai
One more time. One more time

གླུ་གང་ལྟར་ལེན་ལོ།
glu gang ltar len lo/
该怎么唱
gai zenme chang
གླུ་འདི་ལྟར་ལེན།
glu’di ltar len/
跟我学
gen wo xue

གླུ་འདིར་ཉན་ནོ། Ye
glu’dir nyan no/ Ye
让你听听
rang ni ting ting
མཐོ་སྒང་གི།melody
mtho sgang gi/melody
高原旋律
gaoyuan xuanlu

to feel the big party
དགའ་བའི་དུས། འཆར་བའི་དུས། མཐོ་སྒང་གི།melody
dga’ b’i dus/ ‘char b’i dus/ mtho sgang gi/melody
派对时间到来,打开你的律动。
paidui shijian daolai, dakai ni de ludong.
ཨ་ལ་ལ་མོ་ལེན། གླུ་ཐ་ལ་ལ་མོ་ལེན།
A la la mo len/ glu tha la la mo len/

阿拉拉姆咧 跟我一起来
a la la mu lie gen wo yi qilai
ཨ་ལ་ལ་མོ་ལེན། ཐ་ལ་ལ་མོ་ལེན། Ye
a la la mo len/ tha la la mo len/ Ye
阿拉拉姆咧 跟我一起来
a la la mu lie gen wo yi qilai
Say yes Say yes Say yes

ལག་པ་དེ་ཡར་ལ་ཆོག་ཡ།
lag pa de yar la chog ya/
举起手
ju qi shou
ང་དང་མཉམ་དུ་ ཤོག་ཡ།
nga dang mnyam du shog ya/
一起挥动
yi qi huidong

ལག་པ་དེ་ཡར་ལ་ཆོག་ཡ།
lag pa de yar la chog ya/
举起手
ju qi shou
One more time. One more time
༡ ༢ ༣ ༤
1 2 3 4

1234
དུས་དེ་རིང་རེད་ཡ།
dus de ring red ya/
该我们出场
gai women chuchang
བདག་མཉམ་དུ་ཤོག་ཡ།
bdag mnyam du shog ya/

带你炫耀
dai ni xuanyao
དེ་ཕར་ལ་གཡུག་ཡ། འེ།
de phar la gyug ya/ ‘e/
放开束缚
fang kai shufu
ད་གླུ་གང་ལྟར་ལེན་ལོ།
da glu gang ltar len lo/

一起挥动
yi qi huidong
གླུ་འདི་ལྟར་ལེན་ནོ།
glu’di ltar len no/
教你学
jiao ni xue
Say yes Say yes Say yes

ཨ་ལ་ལ་མོ་ལེན། གླུ་ཐ་ལ་ལ་མོ་ལེན།
a la la mo len/ glu tha la la mo len/
阿拉拉姆咧 跟我一起来
a la la mu lie gen wo yi qilai
One more time. One more time
ཨ་ལ་ལ་མོ་ལེན། ཐ་ལ་ལ་མོ་ལེན། Ye
a la la mo len/ tha la la mo len/ Ye

阿拉拉姆咧 跟我一起来
a la la mu lie gen wo yi qilai
དགའ་བའི་དུས། འཆར་བའི་དུས། མཐོ་སྒང་གི།melody
dga’ b’i dus/ ‘char b’i dus/ mtho sgang gi/melody
派对时间到来,打开你的律动。
paidui shijian daolai, dakai ni de ludong.
ཨ་ལ་ལ་མོ་ལེན། གླུ་ཐ་ལ་ལ་མོ་ལེན།
A la la mo len/ glu tha la la mo len/

阿拉拉姆咧 跟我一起来
a la la mu lie gen wo yi qilai
One more time. One more time
ཨ་ལ་ལ་མོ་ལེན། གླུ་ཐ་ལ་ལ་མོ་ལེན།
a la la mo len/ glu tha la la mo len/
阿拉拉姆咧 跟我一起来
a la la mu lie gen wo yi qilai

One more time. One more time
ཨ་ལ་ལ་མོ་ལེན། ཐ་ལ་ལ་མོ་ལེན།
a la la mo len/ tha la la mo len/
阿拉拉姆咧 跟我一起来
a la la mu lie gen wo yi qilai
དགའ་བའི་དུས། འཆར་བའི་དུས། མཐོ་སྒང་གི།melody
dga’ b’i dus/ ‘char b’i dus/ mtho sgang gi/melody

ཨ་ལ་ལ་མོ་ལེན། གླུ་ཐ་ལ་ལ་མོ་ལེན།
a la la mo len/ glu tha la la mo len/
阿拉拉姆咧 跟我一起来
a la la mu lie gen wo yi qilai
One more time. One more time
Find more lyrics at jspinyin.net

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
Check Out This Popular Songs:
Pinyin Lyrics
LATENINE6, RO BLOOD - 4BY4

Pinyin Lyrics
A Li Yue (阿梨粤) - 一眼 (Yi Yan)

HIGHLAND MELODY – English Translation

གླུ་ གང་ ལྟར་ ལེན་ ལོ.
How to sing
གླུ་ འདི་ ལྟར་ ལེན ་.
Learn with me

གླུ་ འདིར་ ཉན་ ནོ ་. YE
Let you listen
མཐོ་ སྒང་ གི ་.melody
Plateau melody

To feel the big party
དགའ་ བའི་ དུས ་. འཆར་ བའི་ དུས ་. མཐོ་ སྒང་ གི ་.melody
The party is coming, open your rhythm.
ཨ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ་. གླུ་ ཐ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ལེན ་.

Alaram stood with me
ཨ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ་ ་ ཐ་ ལ་ ལ་ མོ་ མོ་ ལེན ་ ་ ལ་ ལ་ མོ་ ཐ་ ཐ་ ཐ་ མོ་ ་
Alaram stood with me
Say Yes Say Yes Say Yes

ལག་པ་ དེ་ ཡར་ ལ་ ཆོག་ ཡ ་.
raise your hand
ང་ དང་ མཉམ་དུ་ ཤོག་ ཡ.
Wavily together

ལག་པ་ དེ་ ཡར་ ལ་ ཆོག་ ཡ ་.
raise your hand
One More Time. One More Time
1 2 3 4

1234
དུས་ དེ་ རིང་ རེད་ ཡ.
We appeared
བདག་ མཉམ་དུ་ ཤོག་ ཡ ་.

Take you to show off
དེ་ ཕར་ ལ་ གཡུག་ ཡ ་. འེ ་.
Disconnection
ད་ གླུ་ གང་ ལྟར་ ལེན་ ལོ ་.

Wavily together
གླུ་ འདི་ ལྟར་ ལེན་ ནོ.
Teach you
Say Yes Say Yes Say Yes

ཨ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ་. གླུ་ ཐ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ལེན ་.
Alaram stood with me
One More Time. One More Time
ཨ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ་. ཐ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ་ ་.

Alaram stood with me
དགའ་ བའི་ དུས ་. འཆར་ བའི་ དུས ་. མཐོ་ སྒང་ གི ་.melody
The party is coming, open your rhythm.
ཨ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ་. གླུ་ ཐ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ལེན ་.

Alaram stood with me
One More Time. One More Time
ཨ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ་. གླུ་ ཐ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ལེན ་.
Alaram stood with me

One More Time. One More Time
ཨ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ་ ་ ཐ་ ལ་ ལ་ མོ་ མོ་ ལེན ་ ་ ལ་ ལ་ མོ་ ཐ་ ཐ་ ཐ་ མོ་ ་
Alaram stood with me
དགའ་ བའི་ དུས ་. འཆར་ བའི་ དུས ་. མཐོ་ སྒང་ གི ་.melody

The party is coming, open your rhythm.
ཨ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ་. གླུ་ ཐ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ལེན ་.
Alaram stood with me
One More Time. One More Time

གླུ་ གང་ ལྟར་ ལེན་ ལོ.
How to sing
གླུ་ འདི་ ལྟར་ ལེན ་.
Learn with me

གླུ་ འདིར་ ཉན་ ནོ ་. YE
Let you listen
མཐོ་ སྒང་ གི ་.melody
Plateau melody

To feel the big party
དགའ་ བའི་ དུས ་. འཆར་ བའི་ དུས ་. མཐོ་ སྒང་ གི ་.melody
The party is coming, open your rhythm.
ཨ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ་. གླུ་ ཐ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ལེན ་.

Alaram stood with me
ཨ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ་ ་ ཐ་ ལ་ ལ་ མོ་ མོ་ ལེན ་ ་ ལ་ ལ་ མོ་ ཐ་ ཐ་ ཐ་ མོ་ ་
Alaram stood with me
Say Yes Say Yes Say Yes

ལག་པ་ དེ་ ཡར་ ལ་ ཆོག་ ཡ ་.
raise your hand
ང་ དང་ མཉམ་དུ་ ཤོག་ ཡ.
Wavily together

ལག་པ་ དེ་ ཡར་ ལ་ ཆོག་ ཡ ་.
raise your hand
One More Time. One More Time
1 2 3 4

1234
དུས་ དེ་ རིང་ རེད་ ཡ.
We appeared
བདག་ མཉམ་དུ་ ཤོག་ ཡ ་.

Take you to show off
དེ་ ཕར་ ལ་ གཡུག་ ཡ ་. འེ ་.
Disconnection
ད་ གླུ་ གང་ ལྟར་ ལེན་ ལོ ་.

Wavily together
གླུ་ འདི་ ལྟར་ ལེན་ ནོ.
Teach you
Say Yes Say Yes Say Yes

ཨ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ་. གླུ་ ཐ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ལེན ་.
Alaram stood with me
One More Time. One More Time
ཨ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ་ ་ ཐ་ ལ་ ལ་ མོ་ མོ་ ལེན ་ ་ ལ་ ལ་ མོ་ ཐ་ ཐ་ ཐ་ མོ་ ་

Alaram stood with me
དགའ་ བའི་ དུས ་. འཆར་ བའི་ དུས ་. མཐོ་ སྒང་ གི ་.melody
The party is coming, open your rhythm.
ཨ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ་. གླུ་ ཐ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ལེན ་.

Alaram stood with me
One More Time. One More Time
ཨ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ་. གླུ་ ཐ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ལེན ་.
Alaram stood with me

One More Time. One More Time
ཨ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ་. ཐ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ་ ་.
Alaram stood with me
དགའ་ བའི་ དུས ་. འཆར་ བའི་ དུས ་. མཐོ་ སྒང་ གི ་.melody

ཨ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ་. གླུ་ ཐ་ ལ་ ལ་ མོ་ ལེན ལེན ་.
Alaram stood with me
One More Time. One More Time
Find more lyrics at jspinyin.net

Pinyin Lyrics ANU, KUROMI – HIGHLAND MELODY 歌词

Kindly like and share our content. And please follow our blogs for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music 🙂

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
KROMI - Highland melody (Feat.ANU)