Pinyin Lyrics ANU – GA GA 歌词

 
GA GA Lyrics – ANU

Singer: ANU
Title: GA GA

hi GAGA
Hi GAGA
འོ་དགའ་དགའ།
‘o dga’ dga’/
愿你开心
yuan ni kaixin
ད་ཁྱོད་དགའ་ཤོག
da khyod dga’ shog

愿你快乐
yuan ni kuaile
ད་ཁྱོད་སྐྱིད་ཤོག
da khyod skyid shog
愿你一切如意
yuan ni yiqie ruyi
ད་ཁྱོད་སྤྲོ་ཤོག་ཨ།
da khyod spro shog a/

愿你从此得以幸福
yuan ni congci deyi xingfu
ད་ཁྱོད་དགའ་ཤོག་ཁྱོད་སྐྱིད་ཤོག་ཨ།
da khyod dga’ shog khyod skyid shog a/
从此你走你自己的路
congci ni zou ni ziji de lu
ད་ནས་བཟུང་སྟེ་ཁྱོད་རང་ཁྱོད་རང་དགའ་བའི་ལམ་ལ་སོང་ཨེ་ཧོ་་་་་་་
da nas bzung ste khyod rang khyod rang dga’ b’i lam la song e ho

从此你追求你的幸福
congci ni zhuiqiu ni de xingfu
ད་ནས་བཟུང་སྟེ་ཁྱོད་རང་ཁྱོད་རང་དགའ་བའི་མཉམ་དུ་སོང་ཨེ་ཧོ་དགའ་དགའ།
da nas bzung ste khyod rang khyod rang dga’ b’i mnyam du song e ho dga’ dga’/

ཨེ་དགའ་དགའ།
e dga’ dga’/

hi GAGA
那些不是没有情意
naxie bushi meiyou qingyi
དེ་ཚོ་ལ་བརྩེ་དུང་མེད་པ་མ་རེད་ཟེར།
de tsho la brtse dung med pa ma red zer/
是顺应命运的安排!
shi shunying mingyun de anpai!

ལས་ལ་བཀོད་པ་མི་གདའ་ར།
Las la bkod pa mi gda’ ra/

oh ga g aga
འོ་དགའ་དགའ།
‘o dga’ dga’/

请你别在意
qing ni bie zaiyi
དགོངས་པ་མ་འཚམས་་་་
dgongs pa ma’tshams
oh ga g aga
འོ་དགའ་དགའ་དགའ།
‘o dga’ dga’ dga’/

就这样吧
jiu zheyang ba
ད་དེ་འདྲ་རེད་ལ་་་
da de’dra red la
就这样吧
jiu zheyang ba
ད་དེ་འདྲ་རེད་ལ་་་
da de’dra red la

oh ga g aga
འོ་དགའ་དགའ།
‘o dga’ dga’/
请你别在意
qing ni bie zaiyi
དགོངས་པ་མ་འཚམས་་་་
dgongs pa ma’tshams

oh ga g aga
འོ་དགའ་དགའ་དགའ།
‘o dga’ dga’ dga’/
就这样吧
jiu zheyang ba
ད་དེ་འདྲ་རེད་ལ་་་
da de’dra red la

就这样吧
jiu zheyang ba
ད་དེ་འདྲ་རེད་ལ་་་
da de’dra red la
就这样吧
jiu zheyang ba
ད་དེ་འདྲ་རེད་ལ་་་
da de’dra red la


hi GAGA
འོ་དགའ་དགའ།
‘o dga’ dga’/
愿你开心
yuan ni kaixin

ད་ཁྱོད་དགའ་ཤོག
da khyod dga’ shog
愿你快乐!
yuan ni kuaile!
ད་ཁྱོད་སྐྱིད་ཤོག
Da khyod skyid shog
愿你一切如意!
yuan ni yiqie ruyi!

ད་ཁྱོད་སྤྲོ་ཤོག་ཨ།
Da khyod spro shog a/
愿你从此得以幸福
yuan ni congci deyi xingfu
ད་ཁྱོད་དགའ་ཤོག་ཁྱོད་སྐྱིད་ཤོག་ཨ།
da khyod dga’ shog khyod skyid shog a/
从此我要走我自己的路
congci wo yao zou wo ziji de lu

ད་ནས་བཟུང་སྟེ་ང་རང་ང་རང་དགའ་བའི་ལམ་ལ་འགྲོ་དགོས་ཧོ་་་་
da nas bzung ste nga rang nga rang dga’ b’i lam la’gro dgos ho
从此我追求我自己的缘
congci wo zhuiqiu wo ziji de yuan
ད་ནས་བཟུང་སྟེ་ང་རང་རང་ལ་དབང་པའི་མཉམ་དུ་འགྲོ་དགོས་ཧོ་་་དགའ་དགའ།
da nas bzung ste nga rang rang la dbang pa’i mnyam du’gro dgos ho dga’ dga’/

oh gaga
འོ་དགའ་དགའ།
‘o dga’ dga’/
我们来自相同起点
women laizi xiangtong qidian
ངེད་གཉིས་ཡོང་ས་གཅིག་པ་ཡིན་ན་ཡང་།
nged gnyis yong sa gcig pa yin na yang/

命运的安排却是各异
mingyun de anpai que shi ge yi
འགྲོ་སའི་ལམ་ཁ་དེ་ཁ་ཁ་རེད།
‘gro sa’i lam kha de kha kha red/
如果未来会天各一方愿我们会互相祝福
ruguo weilai hui tiangeyifang yuan women hui huxiang zhufu
གལ་སྲིད་མཐོང་ཡ་དང་ཐོས་ཡ་ཙམ་མ་བྱུང་ན་ཕན་ཚུན་ལ་སྨོན་ལམ་ཞིག་རྒྱག་རོགས་ཡ་དགའ་དགའ།
gal srid mthong ya dang thos ya tsam ma byung na phan tshun la smon lam zhig rgyag rogs ya dga’ dga’/

如果你曾怀疑我对你的爱是否真假
ruguo ni ceng huaiyi wo dui ni de ai shifou zhen jia
གལ་ཏེ་ང་ཡིས་ཁྱོད་ལ་བཅངས་པའི་བརྩེ་སེམས་དེ་ལ་དོགས་པ་ཐེ་ཚོམ་ཤར་སོང་ན།
gal te nga yis khyod la bcangs pa’i brtse sems de la dogs pa the tshom shar song na/
我更愿意还你自由的世界
wo geng yuanyi hai ni ziyou de shijie
དུས་ནམ་ཡང་ཁྱོད་ལ་དགོངས་དག་ཞུ་བ་དང་།
dus nam yang khyod la dgongs dag zhu ba dang/

我会记得那些与你刻骨铭心的岁月
wo hui jide naxie yu ni kegumingxin de suiyue
ང་རང་ལ་བརྗེད་ཐབ་ལ་མེད་པའི་ལོ་ཟླ་དེ་ནི། ཁྱོད་རང་དང་མཉམ་དུ།
nga rang la brjed thab la med pa’i lo zla de ni/ khyod rang dang mnyam du/
会记得你的
hui jide ni de
སྐྱིད་སྡུག་མྱུང་མྱུང་པའི་དུས་རེད་ལ།
skyid sdug myung myung pa’i dus red la/

每次快乐!
mei ci kuaile!
དགའ་བ་རེ།
Dga’ ba re/
每次悲伤!
mei ci beishang!
སྐྱོ་བ་རེ།
Skyo ba re/

每个笑容!
mei ge xiaorong!
འཛུམ་མདངས་རེ།
‘Dzum mdangs re/
每滴眼泪
mei di yanlei
མིག་ཆུ་རེ།
mig chu re/

每个表情
mei ge biaoqing
ཚུགས་ཀ་རེ།
tshugs ka re/
每个动作
mei ge dongzuo
རྣམ་འགྱུར་རེ།
rnam’gyur re/

每个情意
mei ge qingyi
དྲི་མ་རེ།
dri ma re/
带着一切继续踏上寻梦之旅
daizhe yiqie jixu ta shang xun meng zhi lu
ཡོད་ཚད་དེ་སེམས་ལ་ཉར་དགོས།
yod tshad de sems la nyar dgos/


oh gagaga
holllholl
hollholl

就这样吧
jiu zheyang ba
ད་དེ་འདྲ་རེད་ལ་་་
da de’dra red la
oh gagaga
holllholl

hollholl
就这样吧
jiu zheyang ba
ད་དེ་འདྲ་རེད་ལ་་་
da de’dra red la
oh gagaga

holllholl
hollholl
就这样吧
jiu zheyang ba
ད་དེ་འདྲ་རེད་ལ་་་
da de’dra red la

oh gagaga
holllholl
hollholl
hollholl

就这样吧
jiu zheyang ba
ད་དེ་འདྲ་རེད་ལ་་་
da de’dra red la
GA GA
དགའ་དགའ།
dga’ dga’/
Find more lyrics at jspinyin.net

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
Check Out This Popular Songs:
Pinyin Lyrics
TaeA - 牵绊 (Qian Ban)

Pinyin Lyrics
BLOWFEVER - Dejavu

GA GA – English Translation

Hi gaga
འོ་ དགའ་ དགའ ་.
May you be happy
ད་ ཁྱོད་ དགའ་ ཤོག

May you be happy
ད་ ཁྱོད་ སྐྱིད་ ཤོག
May you all
ད་ ཁྱོད་ སྤྲོ་ ཤོག་ ཨ.

May you be happy since then
ད་ ཁྱོད་ དགའ་ ཤོག་ ཁྱོད་ སྐྱིད་ ཤོག་ ཨ ་.
From then on, you will take your own path
ད་ ནས་ བཟུང་ སྟེ་ ཁྱོད་ རང་ ཁྱོད་ རང་ དགའ་ བའི་ ལམ་ ལ་ སོང་ ཨེ་ ཧོ་ ་་་ ་་་ ་་་

Since then, you pursue your happiness.
ད་ ནས་ བཟུང་ སྟེ་ ཁྱོད་ ཁྱོད་ རང་ དགའ་ བའི་ མཉམ་དུ་ སོང་ ཨེ་ ཧོ་ དགའ་ དགའ་ དགའ ་.
~
ཨེ་ དགའ་ དགའ ་.

Hi gaga
Those who don’t have affection
དེ་ཚོ་ ལ་ བརྩེ་ དུང་ མེད་པ་ མ་ རེད་ ཟེར ་.
It is the arrangement of the fate!

ལས་ ལ་ བཀོད་པ་ མི་ གདའ་ ར ་.
~
Oh Ga G AGA
འོ་ དགའ་ དགའ ་.

Please don’t care
དགོངས་ པ་ མ་ འཚམས་ ་་་
Oh Ga G AGA
འོ་ དགའ་ དགའ་ དགའ ་.

So be it
ད་ དེ་ འདྲ་ རེད་ ལ་ ་ ་
So be it
ད་ དེ་ འདྲ་ རེད་ ལ་ ་ ་

Oh Ga G AGA
འོ་ དགའ་ དགའ ་.
Please don’t care
དགོངས་ པ་ མ་ འཚམས་ ་་་

Oh Ga G AGA
འོ་ དགའ་ དགའ་ དགའ ་.
So be it
ད་ དེ་ འདྲ་ རེད་ ལ་ ་ ་

So be it
ད་ དེ་ འདྲ་ རེད་ ལ་ ་ ་
So be it
ད་ དེ་ འདྲ་ རེད་ ལ་ ་ ་

~
Hi gaga
འོ་ དགའ་ དགའ ་.
May you be happy

ད་ ཁྱོད་ དགའ་ ཤོག
May you be happy!
ད་ ཁྱོད་ སྐྱིད་ ཤོག
May you all!

ད་ ཁྱོད་ སྤྲོ་ ཤོག་ ཨ.
May you be happy since then
ད་ ཁྱོད་ དགའ་ ཤོག་ ཁྱོད་ སྐྱིད་ ཤོག་ ཨ ་.
Since then, I have to take my own way.

ད་ ནས་ བཟུང་ སྟེ་ ང་ རང་ ང་ རང་ དགའ་ བའི་ ལམ་ ལ་ འགྲོ་ དགོས་ ཧོ་ ་་་
Since then, I pursue my own edge.
ད་ ནས་ བཟུང་ སྟེ་ ང་ རང་ རང་ ལ་ དབང་ པའི་ མཉམ་དུ་ འགྲོ་ དགོས་ ཧོ་ ་ ་ དགའ་ དགའ ་.
~

Oh gaga
འོ་ དགའ་ དགའ ་.
We come from the same starting point
ངེད་ གཉིས་ ཡོང་ ས་ གཅིག་པ་ ཡིན་ ན་ ཡང་ ་.

The arrangement of fate is different
འགྲོ་ སའི་ ལམ་ ཁ་ དེ་ ཁ་ ཁ་ རེད ་.
If the future, everyone will wish we will bless each other.
གལ་ སྲིད་ མཐོང་ ཡ་ དང་ ཐོས་ ཡ་ ཙམ་ མ་ བྱུང་ ཕན་ཚུན་ ལ་ སྨོན་ ལམ་ ཞིག་ རྒྱག་ རོགས་ ཡ་ དགའ་ དགའ་ དགའ ་.

If you have doubted that my love is true or false?
གལ་ ཏེ་ ང་ ཡིས་ ཁྱོད་ ལ་ བཅངས་ པའི་ བརྩེ་ སེམས་ དེ་ ལ་ དོགས་ པ་ ཐེ་ཚོམ་ ཤར་ སོང་ ན ་.
I am more willing to return your world.
དུས་ ནམ་ ཡང་ ཁྱོད་ ལ་ དགོངས་དག་ཞུ་བ་ དང་ ་.

I will remember those years that are unforgettable with you.
ང་ རང་ ལ་ བརྗེད་ ཐབ་ ལ་ མེད་ པའི་ ལོ་ ཟླ་ དེ་ ནི ་ ་ ཁྱོད་ རང་ དང་ མཉམ་ མཉམ་ དུ ་.
I will remember you.
སྐྱིད་ སྡུག་ མྱུང་ མྱུང་ པའི་ དུས་ རེད་ ལ ་.

Every time!
དགའ་བ་ རེ ་.
Every sad!
སྐྱོ་ བ་ རེ ་.

Every smile!
འཛུམ་ མདངས་ རེ ་.
Tears
མིག་ཆུ་ རེ ་.

Each expression
ཚུགས་ ཀ་ རེ ་.
Every action
རྣམ་འགྱུར་ རེ ་.

Every affection
དྲི་མ་ རེ ་.
With everything to continue to set foot on the dream trip
ཡོད་ ཚད་ དེ་ སེམས་ ལ་ ཉར་ དགོས ་.

~
Oh gagaga
Holllholl
Hollholl

So be it
ད་ དེ་ འདྲ་ རེད་ ལ་ ་ ་
Oh gagaga
Holllholl

Hollholl
So be it
ད་ དེ་ འདྲ་ རེད་ ལ་ ་ ་
Oh gagaga

Holllholl
Hollholl
So be it
ད་ དེ་ འདྲ་ རེད་ ལ་ ་ ་

Oh gagaga
Holllholl
Hollholl
Hollholl

So be it
ད་ དེ་ འདྲ་ རེད་ ལ་ ་ ་
Ga Ga
དགའ་ དགའ ་.
Find more lyrics at jspinyin.net

Pinyin Lyrics ANU – GA GA 歌词

Kindly like and share our content. And please follow our blogs for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music 🙂

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases