Pinyin Lyrics ANU – 归 (Gui) 歌词

 
归 (Gui) Lyrics – ANU

Singer: ANU
Title: 归 (Gui)

གང་གིས་ གང་གིས་བཀོད་ཀྱང་རུང་།
Gang gis gang gis bkod kyang rung/
:尽管是被谁安排:
: Jinguan shi bei shei anpai:
རང་གིས་ བཙལ་བས་ རྙེད་ན་ཡང་།
Rang gis btsal bas rnyed na yang/
:尽管是自己寻来:
: Jinguan shi ziji xun lai:

མར་མེ་ ཡར་གྱིས་སྒྲོན་པ་དེས།
Mar me yar gyis sgron pa des/
:掌灯祈愿:
: Zhangdeng qi yuan:
བཙལ་བས། བཙལ་བའི། རེ་བ་གསལ།
Btsal bas/ btsal b’i/ re ba gsal/
:祈愿点亮归途:
: Qi yuan dian liang guitu:

རང་ཉིད་སུ་ཡིན་པ་བརྗེད་ཀྱང་རུང་།
Rang nyid su yin pa brjed kyang rung/
:尽管遗忘自我:
: Jinguan yiwang ziwo:
མཐའ་མའི་འབབ་ཚུགས་ལ་ཐོན་ཡང་རུང་།
Mtha’ m’i’bab tshugs la thon yang rung/
:尽管到达终站:
: Jinguan daoda zhong zhan:

བར་དོ་ཁེར་རྐྱང་ལ་འཁྱམས་ཡང་་རུང་།
Bar do kher rkyang la’khyams yang rung/
:尽管流浪中阴:
: Jinguan liulang zhong yin:
ནམ་ཞིག་ཁྱོད་རང་གི་གམ་ལ་ཡོང་།
Nam zhig khyod rang gi gam la yong/
:都将回到身旁:
: Dou jiang hui dao shen pang:

གྲངས་མེད་ཀྱི་ འཁོར་བ་ནས་ བརྒལ་ལ།
Grangs med kyi ‘khor ba nas brgal la/
:我穿越无数个轮回:
: Wo chuanyue wushu ge lunhui:
རྣམ་ཤེས་ འཆི་ལམ་ལ་ སྐྱེལ་ཡང་།
Rnam shes ‘chi lam la skyel yang/
:灵魂摆渡在黄泉:
: Linghun baidu zai huangquan:

མིག་མཆི་མ་ ངོ་གདོང་ནས་ ཤོར་བ།
Mig mchi ma ngo gdong nas shor ba/
:滴下过血色的泪水:
: Dixiaguo xuese de leishui:
ཁྱོད་རང་ དྲན་པ་ལས གཞན་གང་།
Khyod rang dran pa las gzhan gang/
:都只为最后的纪念:
: Dou zhi wei zuihou de jinian:

འདིར་གསོན་པ་ལས། འདིར་གསོན་པ་ལས།
‘Dir gson pa las/ ‘dir gson pa las/
:不愿苟且存活:
: Bu yuan gouqie cunhuo:
ལས་དབང་ལ་རྒོལ་བ་ཞིག་འདོད་ཡ་།
Las dbang la rgol ba zhig’dod ya/
:要反抗命运的操纵:
: Yao fankang mingyun de caozong:

མཐའ་མའི་དབུགས་ཐེངས་ཀྱིས་ཡར་ལངས་ཡ།
Mtha’ m’i dbugs thengs kyis yar langs ya/
:剩最后一口气来反击:
: Sheng zuihou yi kouqi lai fanji:
ལག་པ་དེ་བྲང་ལ་བཞག་།
Lag pa de brang la bzhag/
:双手合十:
: Shuangshou heshi:

དམ་བཅའ་དེ་སེམས་ལ་ཉར་ཡ།
Dam bca’ de sems la nyar ya/
:誓言在胸口挣扎:
: Shiyan zai xiongkou zhengzha:
ལམ་ག་དེ་ཅི་གཟར་ཡང་།
Lam ga de ci gzar yang/
:看前路多么险要:
: Kan qian lu duome xianyao:

གང་ཅིས་ཀྱང་ཚུར་ལ་ཡོང་ཡ།
Gang cis kyang tshur la yong ya/
:归去的心已没有阻碍:
: Gui qu de xin yi meiyou zu’ai:
རང་ཉིད་སུ་ཡིན་པ་བརྗེད་ཀྱང་རུང་།
Rang nyid su yin pa brjed kyang rung/
:尽管遗忘自我:
: Jinguan yiwang ziwo:

མཐའ་མའི་འབབ་ཚུགས་ལ་ཐོན་ཡང་རུང་།
Mtha’ m’i’bab tshugs la thon yang rung/
:尽管到达终站:
: Jinguan daoda zhong zhan:
བར་དོ་ཁེར་རྐྱང་ལ་འཁྱམས་ཡང་་རུང་།
Bar do kher rkyang la’khyams yang rung/
:尽管流浪中阴:
: Jinguan liulang zhong yin:

ནམ་ཞིག་ཁྱོད་རང་གི་གམ་ལ་ཡོང་།
Nam zhig khyod rang gi gam la yong/
:都将回到身旁:
: Dou jiang hui dao shen pang:
གྲངས་མེད་ཀྱི་ འཁོར་བ་ནས་ བརྒལ་ལ།
Grangs med kyi ‘khor ba nas brgal la/
:我穿越无数个轮回:
: Wo chuanyue wushu ge lunhui:

རྣམ་ཤེས་ འཆི་ལམ་ལ་ སྐྱེལ་ཡང་།
Rnam shes ‘chi lam la skyel yang/
:灵魂摆渡在黄泉:
: Linghun baidu zai huangquan:
མིག་མཆི་མ་ ངོ་གདོང་ནས་ ཤོར་བ།
Mig mchi ma ngo gdong nas shor ba/
:滴下过血色的泪水:
: Dixiaguo xuese de leishui:

ཁྱོད་རང་ དྲན་པ་ལས གཞན་གང་།
Khyod rang dran pa las gzhan gang/
:都只为最后的纪念:
: Dou zhi wei zuihou de jinian:
མིག་རྐོ་དེ་མར་ཟུམ་ན།
Mig rko de mar zum na/
:闭上眼:
: Bi shang yan:

ཁྱོད་རང་དེ་ཡིད་ལ་ཤར།
Khyod rang de yid la shar/
:你在眼前:
: Ni zai yanqian:
དབང་གོ་ས་དེ་མི་སྣང་།
Dbang go sa de mi snang/
:不再恋于江山:
: Bu zai lian yu jiangshan:

ཁྱོད་རང་དང་འཕྲད་ན་བསམ།
Khyod rang dang’phrad na bsam/
:只要能与你相伴:
: Zhiyao neng yu ni xiangban:
ཡིད་ཆད་པ་མ་གནང་ཡ།
Yid chad pa ma gnang ya/
:别再哭泣:
: Bie zai kuqi:

འཆི་མ་ཡང་མ་གཏོང་ཡ།
‘Chi ma yang ma gtong ya/
:眼泪也流干:
: Yanlei ye liu gan:
རེ་སྒུག་གི་མིག་མཐོང་ལ་།
Re sgug gi mig mthong la/
:我已看到等待的双眼:
: Wo yi kan dao dengdai de shuangyan:

འགུག་འབོད་དེ་གོ་སོང་ཡ།
‘Gug’bod de go song ya/
:已听到召唤的声音:
: Yi ting dao zhaohuan de shengyin:
གང་གིས་ གང་གིས་བཀོད་ཀྱང་རུང་།
Gang gis gang gis bkod kyang rung/
:尽管是被谁安排:
: Jinguan shi bei shei anpai:

རང་གིས་ བཙལ་བས་ རྙེད་ན་ཡང་།
Rang gis btsal bas rnyed na yang/
:尽管是自己寻来:
: Jinguan shi ziji xun lai:
གཏན་ལ་འགྱུར་བ་མེད་ཡ།
Gtan la’gyur ba med ya/
:不会被动摇:
: Bu hui bei dongyao:

ཁྱོད་ལ་བཞག་པའི་གནའ།
Khyod la bzhag pa’i gna’/
:留给你的誓言:
: Liu gei ni de shiyan:
ནམ་ཡང་འཇིགས་པ་མེད་ཡ།
Nam yang’jigs pa med ya/
:不会有害怕:
: Bu hui you haipa:

ཁྱོད་ང་ཡི་ལྷན་དུ་ཡོད་པས་ན།
Khyod nga yi lhan du yod pas na/
:你一直在身边:
: Ni yizhi zai shenbian:
ཁྱོད་རང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཚད་ཁྱེར་ནས།
Khyod rang dang’brel ba yod tshad khyer nas/
:我会带着所有的记忆:
: Wo hui daizhe suoyou de jiyi:

བྱ་ཚོགས་དེའི་གཤོགས་ཟུང་ཁྲོད་ལ་འགྲོགས་ནས།
Bya tshogs de’i gshogs zung khrod la’grogs nas/
:伴着群鸟的翅膀:
: Banzhe qun niao de chibang:
མཚན་མོ་ལ་བཞད་པའི་མེ་ཏོག་ནང་ནས།
Mtshan mo la bzhad pa’i me tog nang nas/
:随着曼陀罗的花瓣:
: Suizhe man tuo luo de huaban:

ཁྱོད་རང་དང་ཡང་བསྐྱར་གནས་དེར་མཇལ་ཡ་།
Khyod rang dang yang bskyar gans der mjal ya/
:将回到我们的原点:
: Jiang hui dao women de yuandian:
གང་གིས་ གང་གིས་བཀོད་ཀྱང་རུང་།
Gang gis gang gis bkod kyang rung/
:尽管是被谁安排:
: Jinguan shi bei shei anpai:

རང་གིས་ བཙལ་བས་ རྙེད་ན་ཡང་།
Rang gis btsal bas rnyed na yang/
:尽管是自己寻来:
: Jinguan shi ziji xun lai:
མར་མེ་ ཡར་གྱིས་སྒྲོན་པ་དེས།
Mar me yar gyis sgron pa des/
:掌灯祈愿:
: Zhangdeng qi yuan:

བཙལ་བས། བཙལ་བའི། རེ་བ་གསལ།
Btsal bas/ btsal b’i/ re ba gsal/
Find more lyrics at jspinyin.net

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
Check Out This Popular Songs:
Pinyin Lyrics
Bi Wen Si (闭文思) - 全都怪我 (Quan Dou Guai Wo)

Pinyin Lyrics
Zhao Yang (赵洋) - 最后我成为你的过客 (Zui Hou Wo Cheng Wei Ni De Guo Ke)

归 (Gui) – English Translation

གང་ གིས་ གང་ གིས་ བཀོད་ ཀྱང་ རུང་ ་.
Who is arranging:
རང་ གིས་ བཙལ་ བས་ རྙེད་ ན་ ཡང་ ་.
Although it is looking for yourself:

མར་ མེ་ ཡར་ གྱིས་ སྒྲོན་ པ་ དེས ་.
: Hoode light pray:
བཙལ་ བས ་. བཙལ་ བའི ་ ་ རེ་བ་ གསལ གསལ ་ གསལ
: Pray that lights back:

རང་ ཉིད་ སུ་ ཡིན་ པ་ བརྗེད་ ཀྱང་ རུང་ ་.
: Despite my forgotten self:
མཐའ་ མའི་ འབབ་ ཚུགས་ ལ་ ཐོན་ ཡང་ རུང་ ་.
: Although the end of the station:

བར་ དོ་ ཁེར་ རྐྱང་ ལ་ ཡང་ ཡང་ ་ རུང་ ་.
Despite the wandering in the yin:
ནམ་ ཞིག་ ཁྱོད་ རང་གི་ གམ་ ལ་ ཡོང་ ་.
: Bet next to:

གྲངས་མེད་ ཀྱི་ འཁོར་ བ་ ནས་ བརྒལ་ ལ ་.
: I crossed countless reincarnations:
རྣམ་ཤེས་ འཆི་ ལམ་ ལ་ སྐྱེལ་ ཡང་ ་.
: Soul ferry in Huangquan:

མིག་ མཆི་ མ་ ངོ་ གདོང་ ནས་ ཤོར་ བ ་.
: Drop the blood color tears:
ཁྱོད་ རང་ དྲན་པ་ ལས གཞན་ གང་ ་.
: All for the last commemoration:

འདིར་ གསོན་ པ་ ལས ་ ་ འདིར་ གསོན་ པ་ ལས ་.
: Not willing to survive:
ལས་ དབང་ ལ་ རྒོལ་ བ་ ཞིག་ འདོད་ ཡ་ ་.
: To resist the manipulation of fate:

མཐའ་ མའི་ དབུགས་ ཐེངས་ ཀྱིས་ ཡར་ ལངས་ ཡ ་.
: The last one is the last breath to counterattack:
ལག་པ་ དེ་ བྲང་ ལ་ བཞག་.
:Hands together:

དམ་བཅའ་ དེ་ སེམས་ ལ་ ཉར་ ཡ ་.
: Oath struggles in the chest:
ལམ་ ག་ དེ་ ཅི་ གཟར་ ཡང་ ་.
: How dangerous to look at:

གང་ ཅིས་ ཀྱང་ ཚུར་ ལ་ ཡོང་ ཡ ་.
: The heart of returns has not hindered:
རང་ ཉིད་ སུ་ ཡིན་ པ་ བརྗེད་ ཀྱང་ རུང་ ་.
: Despite my forgotten self:

མཐའ་ མའི་ འབབ་ ཚུགས་ ལ་ ཐོན་ ཡང་ རུང་ ་.
: Although the end of the station:
བར་ དོ་ ཁེར་ རྐྱང་ ལ་ ཡང་ ཡང་ ་ རུང་ ་.
Despite the wandering in the yin:

ནམ་ ཞིག་ ཁྱོད་ རང་གི་ གམ་ ལ་ ཡོང་ ་.
: Bet next to:
གྲངས་མེད་ ཀྱི་ འཁོར་ བ་ ནས་ བརྒལ་ ལ ་.
: I crossed countless reincarnations:

རྣམ་ཤེས་ འཆི་ ལམ་ ལ་ སྐྱེལ་ ཡང་ ་.
: Soul ferry in Huangquan:
མིག་ མཆི་ མ་ ངོ་ གདོང་ ནས་ ཤོར་ བ ་.
: Drop the blood color tears:

ཁྱོད་ རང་ དྲན་པ་ ལས གཞན་ གང་ ་.
: All for the last commemoration:
མིག་ རྐོ་ དེ་ མར་ ཟུམ་ ན ་.
: Close eyes:

ཁྱོད་ རང་ དེ་ ཡིད་ ལ་ ཤར ་.
: You are in front of you:
དབང་ གོ་ ས་ དེ་ མི་ སྣང་ ་.
: No more love to Jiangshan:

ཁྱོད་ རང་ དང་ འཕྲད་ ན་ བསམ ་.
: As long as you can accompany you:
ཡིད་ ཆད་ པ་ མ་ གནང་ ཡ ་.
: Don’t cry again:

འཆི་ མ་ ཡང་ མ་ གཏོང་ ཡ ་.
: Tears are also dried:
རེ་ སྒུག་ གི་ མིག་ མཐོང་ ལ་ ་.
: I have seen the waiting eyes:

འགུག་ འབོད་ དེ་ གོ་ སོང་ ཡ ་.
: I have heard the voice of the summon:
གང་ གིས་ གང་ གིས་ བཀོད་ ཀྱང་ རུང་ ་.
Who is arranging:

རང་ གིས་ བཙལ་ བས་ རྙེད་ ན་ ཡང་ ་.
Although it is looking for yourself:
གཏན་ ལ་ འགྱུར་ བ་ མེད་ ཡ ་.
: Will not be shaken:

ཁྱོད་ ལ་ བཞག་ པའི་ གནའ.
: Have your vows:
ནམ་ ཡང་ འཇིགས་པ་ མེད་ ཡ.
: Will not be afraid:

ཁྱོད་ ང་ ཡི་ ལྷན་ དུ་ ཡོད་ པས་ ན ་.
: You have been around:
ཁྱོད་ རང་ དང་ འབྲེལ་བ་ ཡོད་ ཚད་ ཁྱེར་ ནས ་.
: I will bring all memories:

བྱ་ ཚོགས་ དེའི་ གཤོགས་ ཟུང་ ལ་ ལ་ འགྲོགས་ ནས ་.
: With the wings of birds:
མཚན་ མོ་ ལ་ བཞད་ པའི་ མེ་ཏོག་ ནང་ ནས ་.
: With the flower petals of Mandala:

ཁྱོད་ རང་ དང་ ཡང་ བསྐྱར་ དེར་ དེར་ མཇལ་ ཡ་ ་.
Will return to our origin:
གང་ གིས་ གང་ གིས་ བཀོད་ ཀྱང་ རུང་ ་.
Who is arranging:

རང་ གིས་ བཙལ་ བས་ རྙེད་ ན་ ཡང་ ་.
Although it is looking for yourself:
མར་ མེ་ ཡར་ གྱིས་ སྒྲོན་ པ་ དེས ་.
: Hoode light pray:

བཙལ་ བས ་. བཙལ་ བའི ་ ་ རེ་བ་ གསལ གསལ ་ གསལ
Find more lyrics at jspinyin.net

Pinyin Lyrics ANU – 归 (Gui) 歌词

Kindly like and share our content. And please follow our blogs for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music 🙂

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
Tibetan New Song 2021| By - ANU | Return 归 ཕྱིར་ལོག།