Pinyin Lyrics ANU – 守望 (Shou Wang) 歌词

 
守望 (Shou Wang) Lyrics – ANU

Singer: ANU
Title: 守望 (Shou Wang)

ས་སྟིང་གི་མཛེས་སྡུག་ཚང་མ་བརྩེ་བ་ཚང་མ་དེ་རིང་ལ་འཛོམས་སོང་།
Sa sting gi mdzes sdug tshang ma brtse ba tshang ma de ring la’dzoms song/
:世间的所有美丽和爱都在今天聚拢:
: Shijian de suoyou meili he ai du zai jintian julong:
སྔར་སོང་གི་དགའ་བ་ཚང་མ་སྐྱོ་བ་ཚང་མ་དེ་རིང་ལ་གྲུབ་སོང་།
Sngar song gi dga’ ba tshang ma skyo ba tshang ma de ring la grub song/
:过去的快乐与悲伤都在今天有结果:
: Guoqu de kuaile yu beishang dou zai jintian you jieguo:

ཡུན་རིང་བའི་ཉིན་དང་མཚན་དང་གྲངས་མེད་ལ་མང་པོ་ནས་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་དེ་རིང་ལ་སླེབས་པས། ཡང་དེ་རིང་ལ་སྦྲེལ་བས།
Yun ring b’i nyin dang mtshan dang grangs med la mang po nas mang po zhig brgyud nas de ring la slebs pas/ yang de ring la sbrel bas/
:经过漫长的日日夜夜走到今天,在今天结合:
: Jingguo manchang de ri ri ye ye zou dao jintian, zai jintian jiehe:
ད་མཐུན་དང་མི་མཐུན་གྱི་མདུད་པ་དང་དོགས་པ་དེ་ཡོད་ཚད་ནས་གྲོལ་ནས་ལག་པ་དེ་ལག་པ་ཡི་ནང་ལ་བཞག་ནས།
Da mthun dang mi mthun gyi mdud pa dang dogs pa de yod tshad nas grol nas lag pa de lag pa yi nang la bzhag nas/
:把所有分分合合的疑惑都解开后手放在手心:
: Ba suoyou fen fen he he de yihuo dou jie kai hou shou fang zai shouxin:

ཡང་སེམས་ནང་ལ་བཅོལ་ནས།
Yang sems nang la bcol nas/
:彼此寄托在心里:
: Bici jituo zai xinli:
དེ་རུས་པའི་ནང་ལ་རྐོས་ནས།
De rus pa’i nang la rkos nas/
:把爱刻在命里:
: Ba ai ke zai ming li:

ད་ལྷན་དུ་ལ་ཁྱེར་ནས།
Da lhan du la khyer nas/
:一起来承担一切:
: Yi qilai chengdan yiqie:
དེ་རིང་ནས་བཟུང་ཁྱོད་རང་དང་རང་གི་བདེ་བ་དང་ནི་སྐྱོ་བ་དེ
De ring nas bzung khyod rang dang rang gi bde ba dang ni skyo ba de
:从今天开始彼此的全部:
: Cong jintian kaishi bici de quanbu:

གདའ་ཚད་འདྲིས་ནས། ཐ་དད་མེད་པས།
Gda’ tshad’dris nas/ tha dad med pas/
:相融相随,不再分别:
: Xiang rong xiang sui, bu zai fenbie:
སེམས་ཁྲལ་བ་ཡང་མེད་པ་ཞིག་བྱེད་ནས།
Sems khral ba yang med pa zhig byed nas/
:不必再疑惑和担忧:
: Bubi zai yihuo he danyou:

འཚོ་བ་ཡི་རི་ལུང་དེ་བརྒལ་ནས
‘Tsho ba yi ri lung de brgal nas
:一起来翻越所有难过:
: Yi qilai fanyue suoyou nanguo:
ཁྱོད་ང་ཡིན་ལ་ང་རང་ཡང་ཁྱོད་ཡིན་ནོ།
Khyod nga yin la nga rang yang khyod yin no/
:从此你就是我,我就是你。:
: Congci ni jiushi wo, wo jiushi ni.:

དུས་རྟག་ཏུ་འགྱུར་མེད་སེམས་དེ་ཁྱེར་ནས།
Dus rtag tu’gyur med sems de khyer nas/
:带着你全部的爱和信心:
: Daizhe ni quanbu de ai he xinxin:
ང་དང་མཉམ་དུ་ལམ་ལ་ཆས།
Nga dang mnyam du lam la chas/
:请跟我启程:
: Qing gen wo qicheng:

ང་དང་མཉམ་དུ་འཚོ་བ་སྐྱེལ།
Nga dang mnyam du’tsho ba skyel/
:请陪我永恒:
: Qing pei wo yongheng:
ངས་ཡང་སེམས་ཀྱི་བརྩེ་བ་ཡོངས་དེ་ཁྱེར་ནས།
Ngas yang sems kyi brtse ba yongs de khyer nas/
:我的全部也将与你有关:
: Wo de quanbu ye jiang yu ni youguan:

ནམ་ཡང་ཡིན་རུང་འགྱུར་བ་མེད།
Nam yang yin rung’gyur ba med/
:不会再有疑惑:
: Bu hui zai you yihuo:
གང་ལ་སོང་ཡང་སྐྱུར་ཡ་མེད། ཡེ་་
Gang la song yang skyur ya med/ ye
:永远与你同在:
: Yongyuan yu ni tong zai:

ས་སྟིང་གི་མཛེས་སྡུག་ཚང་མ་བརྩེ་བ་ཚང་མ་དེ་རིང་ལ་འཛོམས་སོང་།
Sa sting gi mdzes sdug tshang ma brtse ba tshang ma de ring la’dzoms song/
:世间的所有美丽和爱都在今天聚拢:
: Shijian de suoyou meili he ai du zai jintian julong:
སྔར་སོང་གི་དགའ་བ་ཚང་མ་སྐྱོ་བ་ཚང་མ་དེ་རིང་ལ་གྲུབ་སོང་།
Sngar song gi dga’ ba tshang ma skyo ba tshang ma de ring la grub song/
:过去的快乐与悲伤都在今天有结果:
: Guoqu de kuaile yu beishang dou zai jintian you jieguo:

ས་སྟིང་གི་མཛེས་སྡུག་ཚང་མ་བརྩེ་བ་ཚང་མ་དེ་རིང་ལ་འཛོམས་སོང་།
Sa sting gi mdzes sdug tshang ma brtse ba tshang ma de ring la’dzoms song/
:世间的所有美丽和爱都在今天聚拢:
: Shijian de suoyou meili he ai du zai jintian julong:
སྔར་སོང་གི་དགའ་བ་ཚང་མ་སྐྱོ་བ་ཚང་མ་དེ་རིང་ལ་གྲུབ་སོང་།
Sngar song gi dga’ ba tshang ma skyo ba tshang ma de ring la grub song/
:过去的快乐与悲伤都在今天有结果:
: Guoqu de kuaile yu beishang dou zai jintian you jieguo:

གལ་སྲིད་ང་རང་གི་འཚོ་བའི་རིན་ཐང་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་དྲིས་སོང་ན།
Gal srid nga rang gi’tsho b’i rin thang de gang yin zer dris song na/
:如果问我生活的美好是什么:
: Ruguo wen wo shenghuo di meihao shi shenme:
དེ་ནི་ཁྱོད་རང་དང་འཕྲད་པའི་བསྐལ་བ་དེ་དང་།
De ni khyod rang dang’phrad pa’i bskal ba de dang/
:那一定是遇见你:
: Na yiding shi yujian ni:

ཁྱོད་རང་དང་འདྲིས་པའི་ཚོལ་བ་དེ་རེད།
Khyod rang dang’dris pa’i tshol ba de red/
:熟悉你的每份每秒:
: Shuxi ni de mei fen mei miao:
དེ་མ་ཚད་འདས་ཟིན་པའི་ལོ་དང་ཟླ།
De ma tshad’ads zin pa’i lo dang zla/
:还有过去的日日夜夜和:
: Hai you guoqu de ri ri ye ye he:

མ་འོངས་ཀྱི་ཉིན་མཚན་དེ་དག་ཡོད་ཚད་ཀྱི་དགའ་སྐྱོ་ཡོད་ཚད།
Ma’ongs kyi nyin mtshan de dag yod tshad kyi dga’ skyo yod tshad/
:未来面临的所有一切:
: Weilai mianlin de suoyou yiqie:
ཁྱོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ལ།
Khyod dang’brel ba yod la/
:都与你有关:
: Dou yu ni youguan:

ཁྱོད་དང་ལྷན་དུ་ཡོད།
Khyod dang lhan du yod/
Find more lyrics at jspinyin.net

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
Check Out This Popular Songs:
Pinyin Lyrics
Gao Ying Xi (高穎浠) - 淡淡 (Dan Dan)

Pinyin Lyrics
R-tina (林娜) - 放輕鬆 (Fang Qing Song)

守望 (Shou Wang) – English Translation

ས་ སྟིང་ གི་ མཛེས་ སྡུག་ ཚང་མ་ བརྩེ་བ་ ཚང་མ་ དེ་ རིང་ ལ་ འཛོམས་ སོང་ སོང་ ་.
: All beautiful and love in the world are gathered today:
སྔར་ སོང་ གི་ དགའ་བ་ ཚང་མ་ སྐྱོ་ བ་ ཚང་མ་ དེ་ རིང་ ལ་ གྲུབ་ སོང་ སོང་ ་.
: The past happiness and sorrow have results today:

ཡུན་ རིང་ བའི་ ཉིན་ དང་ མཚན་ དང་ གྲངས་མེད་ ལ་ མང་པོ་ ནས་ མང་པོ་ ཞིག་ བརྒྱུད་ནས་ དེ་ རིང་ ལ་ སླེབས་ པས ་ ་ ཡང་ ཡང་ དེ་ རིང་ ལ་ སྦྲེལ་ བས ་.
: Going to Today, after a long day and night, combined today:
ད་ མཐུན་ དང་ མི་ མཐུན་ གྱི་ དང་ དང་ དོགས་ པ་ དེ་ ཡོད་ ཚད་ ནས་ གྲོལ་ ནས་ ལག་པ་ དེ་ ལག་པ་ ཡི་ ནང་ ལ་ ལ་ བཞག་ ནས ་.
: Separate all the doubts of all divided into the hand on the palm:

ཡང་ སེམས་ ནང་ ལ་ བཅོལ་ ནས ་.
: Torked each other in your heart:
དེ་ རུས་ པའི་ ནང་ ལ་ རྐོས་ ནས ་.
: Put your love in your life:

ད་ ལྷན་ དུ་ ལ་ ཁྱེར་ ནས ་.
: Let’s take everything:
དེ་ རིང་ ནས་ བཟུང་ ཁྱོད་ རང་ དང་ རང་གི་ བདེ་ བ་ དང་ ནི་ སྐྱོ་ བ་ དེ
: From today’s all:

གདའ་ ཚད་ འདྲིས་ ནས ་ ་ ་ དད་ དད་ མེད་ པས ་.
: Finishing, no longer separate:
སེམས་ཁྲལ་ བ་ ཡང་ མེད་པ་ ཞིག་ བྱེད་ ནས ་.
: Don’t have to doubt and worry:

འཚོ་བ་ ཡི་ རི་ ལུང་ དེ་ བརྒལ་ ནས
: Come together and overrun more sad:
ཁྱོད་ ང་ ཡིན་ ལ་ ང་ རང་ ཡང་ ཁྱོད་ ཡིན་ ནོ ་.
: From then on, you are me, I am you. :

དུས་རྟག་ཏུ་ འགྱུར་ མེད་ སེམས་ དེ་ ཁྱེར་ ནས ་.
: With your love and confidence:
ང་ དང་ མཉམ་དུ་ ལམ་ ལ་ ཆས ་.
: Please start with me:

ང་ དང་ མཉམ་དུ་ འཚོ་བ་ སྐྱེལ ་.
: Please accompany me eternal:
ངས་ ཡང་ སེམས་ཀྱི་ བརྩེ་བ་ ཡོངས་ དེ་ ཁྱེར་ ནས ་.
: I will also be related to you:

ནམ་ ཡང་ ཡིན་ རུང་ འགྱུར་ བ་ མེད ་.
: Will not have doubts:
གང་ ལ་ སོང་ ཡང་ སྐྱུར་ ཡ་ མེད ་ ་ ཡེ་ ཡེ་ ཡེ་
: Always with you:

ས་ སྟིང་ གི་ མཛེས་ སྡུག་ ཚང་མ་ བརྩེ་བ་ ཚང་མ་ དེ་ རིང་ ལ་ འཛོམས་ སོང་ སོང་ ་.
: All beautiful and love in the world are gathered today:
སྔར་ སོང་ གི་ དགའ་བ་ ཚང་མ་ སྐྱོ་ བ་ ཚང་མ་ དེ་ རིང་ ལ་ གྲུབ་ སོང་ སོང་ ་.
: The past happiness and sorrow have results today:

ས་ སྟིང་ གི་ མཛེས་ སྡུག་ ཚང་མ་ བརྩེ་བ་ ཚང་མ་ དེ་ རིང་ ལ་ འཛོམས་ སོང་ སོང་ ་.
: All beautiful and love in the world are gathered today:
སྔར་ སོང་ གི་ དགའ་བ་ ཚང་མ་ སྐྱོ་ བ་ ཚང་མ་ དེ་ རིང་ ལ་ གྲུབ་ སོང་ སོང་ ་.
: The past happiness and sorrow have results today:

གལ་ སྲིད་ ང་ རང་གི་ འཚོ་ བའི་ རིན་ ཐང་ དེ་ གང་ ཡིན་ ཟེར་ དྲིས་ སོང་ ན ་.
: If you ask what you live is:
དེ་ ནི་ ཁྱོད་ རང་ དང་ འཕྲད་ པའི་ བསྐལ་ བ་ དེ་ དང་ ་.
: That must meet you:

ཁྱོད་ རང་ དང་ འདྲིས་ པའི་ ཚོལ་ བ་ དེ་ རེད ་.
: Familiar with your per second:
དེ་ མ་ ཚད་ འདས་ ཟིན་ པའི་ ལོ་ དང་ ཟླ ་.
There is also the past day and night and:

མ་ འོངས་ ཀྱི་ ཉིན་ མཚན་ དེ་ དག་ ཡོད་ ཚད་ ཀྱི་ དགའ་ སྐྱོ་ ཡོད་ ཚད ཚད ་.
: Everything faces in the future:
ཁྱོད་ དང་ འབྲེལ་བ་ ཡོད་ ལ ་.
: All related you:

ཁྱོད་ དང་ ལྷན་ དུ་ ཡོད ་.
Find more lyrics at jspinyin.net

Pinyin Lyrics ANU – 守望 (Shou Wang) 歌词

Kindly like and share our content. And please follow our blogs for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music 🙂

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases