Pinyin Lyrics ANU – 离开 Acoustic Ver. (Li Kai acoustic ver.) 歌词

 
离开 Acoustic Ver. (Li Kai acoustic ver.) Lyrics – ANU

Singer: ANU
Title: 离开 Acoustic Ver. (Li Kai acoustic ver.)

ཁྱོད་རང་མེད་ན་དགའ་སྐྱོ་གང་རེད།
Khyod rang med na dga’ skyo gang red/
:没有你 什么是爱恨:
: Meiyou ni shenme shi ai hen:
ཁྱོད་རང་མེད་ན་ཁ་དོག་གང་རེད།
Khyod rang med na kha dog gang red/
:没有你 什么是颜色:
: Meiyou ni shenme shi yanse:

ཁྱོད་རང་མེད་ན་ཉིན་མཚན་གང་རེད།
Khyod rang med na nyin mtshan gang red/
:没有你 什么是日夜:
: Meiyou ni shenme shi riye:
ཁྱོད་རང་མེད་ན་འཚོ་བ་གང་རེད།
Khyod rang med na’tsho ba gang red/
:没有你 什么是生活:
: Meiyou ni shenme shi shenghuo:

དེ་བས་སླ་པོར་འགྲོ་བ་མ་གནང་།
De bas sla por’gro ba ma gnang/
:所以别轻易离开:
: Suoyi bie qingyi likai:
བརྩེ་བར་ད་རུང་ཡིད་ཆེས་གནང་དང་།
Brtse bar da rung yid ches gnang dang/
:再给爱一次信心:
: Zai gei ai yici xinxin:

སེམས་པས་བརྗེད་པ་ཡོད་ཀྱིས་མ་སྣང་།
Sems pas brjed pa yod kyis ma snang/
:别觉得容易忘记:
: Bie juede rongyi wangji:
ལག་གིས་བསྐྱུར་བ་ཡོད་ཀྱིས་མ་བསམ།
Lag gis bskyur ba yod kyis ma bsam/
:别觉得容易放开:
: Bie juede rongyi fang kai:

སེམས་པ་ནམ་ཡང་སྡུག་གིས་མ་ཕམ།
Sems pa nam yang sdug gis ma pham/
:别让内心痛苦:
: Bie rang neixin tongku:
སོ་སོར་བསྐལ་བ་རེ་ཞིག་སྤྲོད་དང་།
So sor bskal ba re zhig sprod dang/
:再给彼此一次机会:
: Zai gei bici yici jihui:

དེ་བས་ཕན་ཚུན་བྲལ་བ་མ་གནང་།
De bas phan tshun bral ba ma gnang/
:所以别轻易离开:
: Suoyi bie qingyi likai:
ཕན་ཚུན་བྲལ་བ་མ་གནང་།
Phan tshun bral ba ma gnang/
:别轻易离开:
: Bie qingyi likai:

ye 请不要在此离开我
Ye qing buyao zai ci likai wo
请不要在此放开手
qing buyao zai ci fang kai shou
ye 不要再沉默
ye buyao zai chenmo
请不要在此离开我
qing buyao zai ci likai wo

请不要在此放开手
qing buyao zai ci fang kai shou
ye~不要离开我
ye~buyao likai wo
ཁྱོད་རང་མེད་ན་དགའ་སྐྱོ་གང་རེད།
khyod rang med na dga’ skyo gang red/
:没有你 什么是爱恨:
: Meiyou ni shenme shi ai hen:

ཁྱོད་རང་མེད་ན་ཁ་དོག་གང་རེད།
Khyod rang med na kha dog gang red/
:没有你 什么是颜色:
: Meiyou ni shenme shi yanse:
ཁྱོད་རང་མེད་ན་ཉིན་མཚན་གང་རེད།
Khyod rang med na nyin mtshan gang red/
:没有你 什么是日夜:
: Meiyou ni shenme shi riye:

ཁྱོད་རང་མེད་ན་འཚོ་བ་གང་རེད།
Khyod rang med na’tsho ba gang red/
:没有你 什么是生活:
: Meiyou ni shenme shi shenghuo:
དེ་བས་སླ་པོར་འགྲོ་བ་མ་གནང་།
De bas sla por’gro ba ma gnang/
:所以别轻易离开:
: Suoyi bie qingyi likai:

བརྩེ་བར་ད་རུང་ཡིད་ཆེས་གནང་དང་།
Brtse bar da rung yid ches gnang dang/
:再给爱一次信心:
: Zai gei ai yici xinxin:
སེམས་པས་བརྗེད་པ་ཡོད་ཀྱིས་མ་སྣང་།
Sems pas brjed pa yod kyis ma snang/
:别觉得容易忘记:
: Bie juede rongyi wangji:

ལག་གིས་བསྐྱུར་བ་ཡོད་ཀྱིས་མ་བསམ།
Lag gis bskyur ba yod kyis ma bsam/
:别觉得容易放开:
: Bie juede rongyi fang kai:
སེམས་པ་ནམ་ཡང་སྡུག་གིས་མ་ཕམ།
Sems pa nam yang sdug gis ma pham/
:别让内心痛苦:
: Bie rang neixin tongku:

སོ་སོར་བསྐལ་བ་རེ་ཞིག་སྤྲོད་དང་།
So sor bskal ba re zhig sprod dang/
:再给彼此一次机会:
: Zai gei bici yici jihui:
དེ་བས་ཕན་ཚུན་བྲལ་བ་མ་གནང་།
De bas phan tshun bral ba ma gnang/
:所以别轻易离开:
: Suoyi bie qingyi likai:

ཕན་ཚུན་བྲལ་བ་མ་གནང་།
Phan tshun bral ba ma gnang/
:别轻易离开:
: Bie qingyi likai:
ye 请不要在此离开我
Ye qing buyao zai ci likai wo
请不要在此放开手
qing buyao zai ci fang kai shou

ye 不要离开我
ye buyao likai wo
不必再说
bubi zaishuo
不必退缩
bubi tuisuo
请别让感动成为已过去的悔过
qing bie rang gandong chengwei yi guoqu de huiguo

ཕ་རིའི་སྤང་གི་སྟིང་ལ་ཚེ་རིང་ལ་སོ།
pha ri’i spang gi sting la tshe ring la so/
:-民间小调-:
:-Minjian xiaodiao-:
请不必疑惑
Qing bubi yihuo
请不必坠落
qing bubi zhuiluo

请别让离开成为你和我的错过
qing bie rang likai chengwei ni he wo de cuoguo
ཤར་སོང་། བརྩེ་བ་སེམས་པའི་ནང་ནས་ཡང་བསྐྱར་དུ་ལ།
shar song/ brtse ba sems pa’i nang nas yang bskyar du la/
:爱再一次在心里被验证:
: Ai zai yici zai xinli bei yanzheng:
ཤར་སོང་། ཞལ་རས་མིག་གི་ནང་ནས་ཡང་དུ་ཡང་ལ།
Shar song/ zhal ras mig gi nang nas yang du yang la/

:你的脸一次次在眼前出现:
: Ni de lian yici ci zai yanqian chuxian:
ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཡིད་ལ་ཤར་སོང་།
Yang nas yang du yid la shar song/
:不停地重复着画面:
: Bu ting di chongfuzhe huamian:
ཞལ་རས་ཡིད་ལ་ཤར་སོང་།
Zhal ras yid la shar song/

:重复着与你的一切:
: Chongfuzhe yu ni de yiqie:
ye 请不要在此离开我
Ye qing buyao zai ci likai wo
请不要在此放开手
qing buyao zai ci fang kai shou
ye 不要再沉默
ye buyao zai chenmo

请不要在此离开我
qing buyao zai ci likai wo
请不要在此放开手
qing buyao zai ci fang kai shou
ye 不要离开我
ye buyao likai wo
Find more lyrics at jspinyin.net

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
Check Out This Popular Songs:
Pinyin Lyrics
Meng Ling (夢靈) - 戰歌 (Zhan Ge)

Pinyin Lyrics
曾奕翔 ST - 我不在意 (Wo Bu Zai Yi)

离开 Acoustic Ver. (Li Kai acoustic ver.) – English Translation

ཁྱོད་ རང་ མེད་ ན་ དགའ་ སྐྱོ་ གང་ རེད ་.
: No you are love hate:
ཁྱོད་ རང་ མེད་ ན་ ཁ་ དོག་ གང་ རེད ་.
: No you are color:

ཁྱོད་ རང་ མེད་ ན་ ཉིན་ མཚན་ གང་ རེད ་.
: No you is day and night:
ཁྱོད་ རང་ མེད་ ན་ འཚོ་བ་ གང་ རེད ་.
: No you are life:

དེ་ བས་ སླ་ པོར་ འགྲོ་བ་ མ་ གནང་ ་.
Don’t leave easily:
བརྩེ་ བར་ ད་ རུང་ ཡིད་ཆེས་ གནང་ དང་ ་.
: Give another confidence:

སེམས་ པས་ བརྗེད་ པ་ ཡོད་ ཀྱིས་ མ་ སྣང་ ་.
: Don’t feel easy to forget:
ལག་ གིས་ བསྐྱུར་ བ་ ཡོད་ ཀྱིས་ མ་ བསམ ་.
Don’t feel easy to let go:

སེམས་པ་ ནམ་ ཡང་ སྡུག་ གིས་ མ་ ཕམ ་.
: Don’t let your heart pain:
སོ་ སོར་ བསྐལ་ བ་ རེ་ ཞིག་ སྤྲོད་ དང་ ་.
: Give each other opportunities:

དེ་ བས་ ཕན་ཚུན་ བྲལ་ བ་ མ་ གནང་ ་.
Don’t leave easily:
ཕན་ཚུན་ བྲལ་ བ་ མ་ གནང་ ་.
Don’t leave easily:

Ye please don’t leave me here.
Please don’t let go here
Ye Don’t be silent
Please don’t leave me here.

Please don’t let go here
Ye ~ Don’t leave me
ཁྱོད་ རང་ མེད་ ན་ དགའ་ སྐྱོ་ གང་ རེད ་.
: No you are love hate:

ཁྱོད་ རང་ མེད་ ན་ ཁ་ དོག་ གང་ རེད ་.
: No you are color:
ཁྱོད་ རང་ མེད་ ན་ ཉིན་ མཚན་ གང་ རེད ་.
: No you is day and night:

ཁྱོད་ རང་ མེད་ ན་ འཚོ་བ་ གང་ རེད ་.
: No you are life:
དེ་ བས་ སླ་ པོར་ འགྲོ་བ་ མ་ གནང་ ་.
Don’t leave easily:

བརྩེ་ བར་ ད་ རུང་ ཡིད་ཆེས་ གནང་ དང་ ་.
: Give another confidence:
སེམས་ པས་ བརྗེད་ པ་ ཡོད་ ཀྱིས་ མ་ སྣང་ ་.
: Don’t feel easy to forget:

ལག་ གིས་ བསྐྱུར་ བ་ ཡོད་ ཀྱིས་ མ་ བསམ ་.
Don’t feel easy to let go:
སེམས་པ་ ནམ་ ཡང་ སྡུག་ གིས་ མ་ ཕམ ་.
: Don’t let your heart pain:

སོ་ སོར་ བསྐལ་ བ་ རེ་ ཞིག་ སྤྲོད་ དང་ ་.
: Give each other opportunities:
དེ་ བས་ ཕན་ཚུན་ བྲལ་ བ་ མ་ གནང་ ་.
Don’t leave easily:

ཕན་ཚུན་ བྲལ་ བ་ མ་ གནང་ ་.
Don’t leave easily:
Ye please don’t leave me here.
Please don’t let go here

Ye don’t leave me.
Don’t say
No need to quit
Please don’t let the touch have passed the past.

ཕ་ རིའ ི་ སྤང་ གི་ སྟིང་ ལ་ ཚེ་ རིང་ ལ་ སོ ་.
: – Folk Minority -:
Please don’t have to be confused
Please don’t have to fall

Please don’t let the leave become you and my missed
ཤར་ སོང་ ་. བརྩེ་བ་ སེམས་ པའི་ ནང་ ནས་ ཡང་ བསྐྱར་ དུ་ ལ ་.
: Love is once again verified in your heart:
ཤར་ སོང་ ་. ཞལ་ རས་ མིག་གི་ ནང་ ནས་ ཡང་ དུ་ ཡང་ ལ ་.

: Your face appears in front of you once again:
ཡང་ནས་ཡང་དུ་ ཡིད་ ལ་ ཤར་ སོང་ ་.
: Stop repeating the picture:
ཞལ་ རས་ ཡིད་ ལ་ ཤར་ སོང་ ་.

: Repeating everything with you:
Ye please don’t leave me here.
Please don’t let go here
Ye Don’t be silent

Please don’t leave me here.
Please don’t let go here
Ye don’t leave me.
Find more lyrics at jspinyin.net

Pinyin Lyrics ANU – 离开 Acoustic Ver. (Li Kai acoustic ver.) 歌词

Kindly like and share our content. And please follow our blogs for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music 🙂

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
离开 Acoustic Ver.