English Pinyin Lyrics Jay Chou 周杰倫 – Won’t Cry 說好不哭 Shuo Hao Bu Ku 歌词

English Pinyin Lyrics Jay Chou 周杰倫 – Won’t Cry 說好不哭 Shuo Hao Bu Ku 歌词

Singer: Jay Chou 周杰倫
Title: Won’t Cry 說好不哭 Shuo Hao Bu Ku

沒有了聯絡 後來的生活 我都是聽別人說
Méiyǒule liánluò hòulái de shēnghuó wǒ dū shì tīng biérén shuō
Continue reading “English Pinyin Lyrics Jay Chou 周杰倫 – Won’t Cry 說好不哭 Shuo Hao Bu Ku 歌词”