Pinyin Lyrics 上官喜爱, 李毅杰PISSY, JarStick, Lei Zhi Hao (雷智皓), Huang Gu Ju (黄鹄举) – 拨云见日 (Bo Yun Jian Ri) 歌词

 
拨云见日 (Bo Yun Jian Ri) Lyrics – 上官喜爱, 李毅杰PISSY, JarStick, Lei Zhi Hao (雷智皓), Huang Gu Ju (黄鹄举)

Singer: 上官喜爱, 李毅杰PISSY, JarStick, Lei Zhi Hao (雷智皓), Huang Gu Ju (黄鹄举)
Title: 拨云见日 (Bo Yun Jian Ri)

太阳纪已到来
Taiyang ji yi daolai

Read more