Pinyin Lyrics MarBlue 三無 – 被偽造的偶像 Bei Wei Zao De Ou Xiang 歌词

 
Pinyin Lyrics MarBlue 三無 – 被偽造的偶像 Bei Wei Zao De Ou Xiang 歌词

規定的表情 規定的外型 設計好的情緒
Guīdìng de biǎoqíng guīdìng de wài xíng shèjì hǎo de qíngxù
遵守著數據 遵守著設定 保持曖昧距離
zūn shǒu zhāo shùjù zūnshǒuzhe shèdìng bǎochí àimèi jùlí

Read more